Luận văn Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép DƯL-SUPERT

MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU Trang

 

I.Giới thiệu chung

II.Tổng quan về số liệu - lý thuyết tính toán

III.Tính toán cụ thể

IV.Kết luận và kiến nghị

V.Tài liệu tham khảo

 

CHƯƠNG I : THIẾT KẾ LAN CAN – BẢN MẶT CẦU 1

 

I. Sơ đồ tính toán lan can btct

II. Điều kiện kiểm toán

III. Xác định các số liệu tính toán

IV. Kiểm toán lan can

V. Tính toán trọng lượng do lan can gây ra (dc lc )

VI. Tính toán phần nhịp bản

VII. Tính toán bản hẫng

VIII. Bố trí cốt thép dọc cầu

 

CHƯƠNG II : THIẾT KẾ DẦM NGANG 28

 

I. Các thông số thiết kế dầm ngang

II. Tính toán nội lực cho dầm ngang

III. Thiết kế cốt thép cho dầm ngang

IV. Thiết kế cốt đai cho dầm ngang

V. Bố trí cốt thép chống co ngót và nhiệt độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ DẦM CHỦ SUPER – T 40

 

I. Số liệu thiết kế

II. Thiết kế cấu tạo

III. Tính toán đặc trưng hinh học , hệ số phân bố ngang

IV. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng

V. Tổ hợp tải trọng theo các tggh tại các mặt cắt đặc trưng.

VI. Tính toán và bố trí cốt thép

VII. Tính toán các mất mát dưl

VIII. Tính duyệt theo momen

IX. Tính duyệt theo lực cắt

X. Tính duyệt cho mc tại gối và khấc ( không bố trí cáp dưl )

XI. Bố trí cốt thép chống co ngót và nhiệt độ [5.10.8.2-1]

XII. Kiểm tra sức kháng cắt của cốt thép chờ nối bmc với dầm chủ

 

CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ TRỤ CẦU 120

 

I.Giới thiệu chung

II.Số liệu thiết kế trụ

III.Tính toán nội lực do tĩnh tải

IV.Tính toán nội lực do hoạt tải

V.Tính toán nội lực do tt gió

VI.Tính toán nội lực do tt nước

VII.Tính toán nội lực do tt va tàu vào thân trụ ( ttghđb )

VIII.Các hệ số tổ hợp tải trọng tt nội lực

IX.Tính toán thiết kế xà mũ

X.Tính toán thiết kế trụ

 

CHƯƠNG V : THIẾT KẾ MÓNG TRỤ CẦU 161

 

I.Giới thiệu chung

II.Số liệu thiết kế móng cọc

III.Tính toán tải trọng tác dụng tại đáy bệ

IV.Các hệ số tổ hợp tải trọng tt nội lực

V.Bảng tổ hợp nội lực tác dụng lên đáy bệ (có xét hstt)

VI.Tính toán nội lực trong cọc khoan nhồi

 

CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ MỐ CẦU 201

 

I.Giới thiệu chung

II.Số liệu thiết kế mố

III.Tính toán nội lực do tĩnh tải

IV.Tính toán nội lực do hoạt tải

V.Tính toán nội lực do tt gió

VI.Tính toán nội lực do áp lực đất

VII.Các hệ số tổ hợp tải trọng tt nội lực

VIII.Tính toán thiết kế tường đỉnh

IX.Tính toán thiết kế thân mố

X.Tính toán thiết kế phần tường cánh

XI.Tính toán thiết kế bản quá độ

 

CHƯƠNG VII : THIẾT KẾ MÓNG MỐ CẦU 264

 

I.Giới thiệu chung

II.Số liệu thiết kế móng cọc

III.Tính toán tải trọng tác dụng tại đáy bệ

IV.Các hệ số tổ hợp tải trọng tt nội lực

V.Bảng tổ hợp nội lực tác dụng lên đáy bệ (có xét HSTT)

VI.Tính toán nội lực trong cọc khoan nhồi

 

CHƯƠNG VIII : TỔ CHỨC THI CÔNG 298

 

I.Số liệu thiết kế

II. Thiết kế cấu tạo

III. Tính toán đặc trưng hình học và các hệ số tải trọng

IV. Xác định nội lực tại các mặt cắt đặc trưng

V. Tổ hợp tải trọng theo các tggh tại các mặt cắt đặc trưng

VI. Tính toán và bố trí cốt thép

VII .Tính toán các mất mát dưl

VIII. Tính duyệt theo momen

IX.Tính duyệt theo lực cắt

X. Bố Trí cốt thép chống co ngót và nhiệt độ

 

CHƯƠNG IX : PHƯƠNG ÁN II (THIẾT KẾ CẦU THÉP LIÊN HỢP) 318

I.Số Liệu thiết kế :

II. Thiết kế cấu tạo

III. Tính toán đặc trưng hình học và các hệ số tải trọng

CHƯƠNG X : SO SÁNH VÀ KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN 330

 

 

doc119 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3377 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép DƯL-SUPERT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLAN CAN,BMC,DN ,DAM CHINH.doc
 • rarACAD.rar
 • docLoi noi dau.doc
 • docMuc luc.doc
 • docpa2 cau thep.doc
 • docSO SANH PA.doc
 • docthanh - TCTC.doc
 • docthanh mo cau.doc
 • docthanh mong mo.doc
 • docTHANH MONG TRU.doc
 • docthanh tru cau.doc