Luận văn Thiết kế hệ thống tự động hóa cụm thiết bị chưng cất Condensate

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1 Khái quát chung về công nghệ dầu khí ở nước ta 1

1.2 Sơ lược về sản phẩm Condensate 3

1.3 Qui trình công nghệ chế biến Condensate 7

1.3.1 Các khái niệm 7

1.3.2 Các thông số và điều kiện vận hành 8

1.4 Sự cần thiết tự động hóa trong sản xuất 13

1.5 Nhiệm vụ của hệ thống tự động hóa 14

1.6 Nội dung thiết kế 15

1.7 Tổng quan về hệ thống tự động 16

1.7.1 Khái niệm 16

1.7.2 Phương thức điều chỉnh 17

1.7.3 Một số đặc tính của sự điều chỉnh 21

Chương 2: KHẢO SÁT DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

2.1 Thuyết minh quy trình công nghệ 24

2.1.1 Mục đích quá trình chế biến Condensate 24

2.1.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ 25

2.1.3 Sơ đồ khối quá trình chế biến Condensate 26

2.1.4 Mô tả dây chuyền công nghệ 27

2.2 Thiết kế hệ thống tự động hóa 31

2.2.1 Nhiệm vụ điều khiển 31

2.2.2 Khảo sát từng cụm thiết bị như một đối tượng công nghệ 34

Chương 3: THIẾT LẬP MÔ TẢ TOÁN HỌC

3.1 Mô hình toán học 66

3.2 Cách thiết lập mô hình toán học 67

3.3 Thiết lập mô tả toán học và xác lập hàm truyền cho các đối tượng 67

3.3.1 Lò đốt 2a 67

3.3.2 Cụm tháp 1 73

3.3.3 Lò đốt 2b 79

3.3.4 Cụm tháp 2 82

Chương 4: CHỌN LỰA VÀ TÍNH TOÁN BỘ ĐIỀU CHỈNH

4.1 Quy trình chọn lựa bộ điều chỉnh 88

4.2 Chọn lựa bộ điều chỉnh và tính tham số cài đặt cho các kênh 94

4.2.1 Kênh Gkk – TR(lò đốt 2a) 94

4.2.2 Kênh Gk – P (lò đốt 2a) 96

4.2.3 Kênh Gn – Pth (tháp 5) 98

4.2.4 Kênh GR – Lth (tháp 5) 101

4.2.5 Kênh Ghl – TD (tháp 5) 102

4.2.6 Kênh Gkk – TR(lò đốt 2b) 104

4.2.7 Kênh Gk – P (lò đốt 2b) 106

4.2.8 Kênh Gn – Pth (tháp 6) 108

4.2.9 Kênh GR – Lth (tháp 6) 111

4.2.10 Kênh Ghl – TD (tháp 6) 113

4.2.11 Kênh Gh – Tke (cột nhả) 115

4.3 Bảng tổng kết 118

Chương 5 CHỌN DẠNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

5.1 Các đại lượng cần đo và kiểm soát 120

5.1.1 Các đại lượng cần đo và kiểm soát trong quá trình 120

5.1.2 Sơ đồ cấu trúc hệ thống đo và kiểm soát 121

5.1.3 Hệ thống đo và kiểm soát lưu lượng 121

5.1.4 Hệ thống đo và kiểm soát áp suất 122

5.1.5 Hệ thống đo và kiểm soát nhiệt độ 122

5.2 Các kênh điều chỉnh liên tục 125

5.2.1 Cấu trúc hệ thống điều chỉnh liên tục 125

5.2.2 Các kênh điều chỉnh 132

5.3 Các kênh điều chỉnh bảo vệ 142

5.3.1 Sơ đồ cấu trúc kênh điều chỉnh bảo vệ 142

5.3.2 Các kênh điều chỉnh bảo vệ 143

Kết luận 149

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục.

 

doc149 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế hệ thống tự động hóa cụm thiết bị chưng cất Condensate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dochoanchichLV.doc
 • doctrinh bay.doc
 • docTRANG LOT.doc
 • doctrang bia.doc
 • xlstinhtoan.xls
 • dwgt chieu.dwg
 • dwgsodokhoitungcumTB.dwg
 • dwgsodocongnghe a4.dwg
 • dwgso do khoi day chuyen.dwg
 • dwgso do cong nghe a1.dwg
 • dwgqtcn.dwg
 • docphu luc.doc
 • docmucluc.doc
 • docmuc luc.doc
 • dwgmatran.dwg
 • bakmatran.bak
 • docdoanchng.doc
 • docdoancgng1.doc
 • docchuong3.doc
 • dwgchuong 2 word.dwg
 • docbangkichthuoc.doc