Luận văn Thu nhận insulin người tái tổ hợp từ mô hình mini - proinsulin biểu hiện trọng escherichia coli

(Bản scan)

Luận văn Thu nhận insulin người tái tổ hợp từ mô hình mini - proinsulin biểu hiện trọng escherichia coli

Mục lục

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu và phương pháp

Phần 4: Kết quả và biện luận

Phần 5: Kết luận và đề nghị

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thu nhận insulin người tái tổ hợp từ mô hình mini - proinsulin biểu hiện trọng escherichia coli, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF