Luận văn Tính hyperbolic gromov và metric kobayashi trên miền giả lồi chặt

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ỉi

Mục lục iii

Mở đầu 1

1 Chương 1: Kiến thức chuẩn bị 3

1.1 Miền giả lồi chặt 3

1.2 Metric Carnot-Carathéodory 4

1.3 Metric Finsler 5

1.4 Metric Kobayashi 5

1.5 Khỏng gian hyperbolic Gromov 6

2 Chương 2: Tính hyperbolic Gromov và metric Kobayashi

trên miền giả lồi chặt 10

2.1 Một ước híựng cho hàm khoảng cách tương ứng với metric

Kobayslũ trên một miẻn già lồi chật với biên trơn lóp c2 10

2.2 Tính hyperbolic Gromov của miền giả lồi chạt 28

Kết luận 35

Tài liệu tham khảo 36

 

pdf41 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính hyperbolic gromov và metric kobayashi trên miền giả lồi chặt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tinh_hyperbolic_gromov_va_metric_kobayashi_tren_mie.pdf
Tài liệu liên quan