Luận văn Tính ổn định của một lớp hệ rời rạc có trễ

(Bản scan)

Luận văn Tính ổn định của một lớp hệ rời rạc có trễ

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Một số kiến thức chuẩn bị

Chương 2: Tính ổn đinh của một lớp hệ rời rạc có trễ

Kết luận

pdf31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính ổn định của một lớp hệ rời rạc có trễ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf372.pdf
Tài liệu liên quan