Luận văn Tổng liên quan đến các dãy số có quy luật

Mở đầu 1

Chương 1. Tổng của các biểu thức nguyên 3

1.1 Nguyên lý quy nạp Toán học chứng minh (lảng thức và bất (lảng

thức liên quan đến tổng 3

1.1.1 Các khái niệm 3

1.1.2 Các bài toán 4

1.2 Phương pháp tách các số hạng 5

1.2.1 Cơ sở lý luận 5

1.2.2 Các bài toán 5

1.3 Phương pháp hằng (lẳng thức 9

1.4 Phương pháp (la thức 15

1.5 Tông hữu hạn liên quan đến hàm lũy thừa của các số tự nhiên 19

Chương 2. Tổng của các biểu thức phân 24

2.1 Tính tổng bằng phương pháp phân tách các hạng tử 24

2.1.1 Cơ sở lý luận 24

2.1.2 Các bài toán 25

2.2 Tun số các số hạng của một dãy số có quy luật 33

2.3 Một số bài toán khác liên quan (lếu tông của các phân thức . 35

Chương 3. Tổng liên quan đến các cấp số 42

3.1 Cấp số cộng 42

3.1.1 Khái niệm 42

3.1.2 Các bài toán 42

3.2 Cấp số nhân 47

3.2.1 Khái niệm 47

3.2.2 Các bài toán 47

 

pdf83 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổng liên quan đến các dãy số có quy luật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tong_lien_quan_den_cac_day_so_co_quy_luat.pdf
Tài liệu liên quan