Luận văn Tứ giác ngoại tiếp và các vấn đề liên quan

1.1 Dịnh lý Pithot 4

1.2 Một bất đẳng thức hình học 5

1.3 Chứng minh Định lý 1.1 6

1.4 Chứng minh điều kiện cần 7

1.5 Chứng minh điều kiện đủ 9

1.6 Các góc trong đặc trưng losifescu 11

1.7 Diều kiện tứ giác ngoại tiếp của Wu 12

1.8 Hai đường tròn tiếp xúc 2 cạnh, 1 đường chéo 15

1.9 Các đường tròn tiếp xúc ỏ các phía hai đường chéo 16

1.10 Các tiếp điểm của 4 đường tròn 17

1.11 Giả thuyết của Christopher Bradley 18

1.12 Dặc trưng Vainshtein 19

U3Ẳ + ả = Ẳ + ảy------------; 22

1.14 Các đường tròn ngoại tiếp của Christopher Bradley 23

1.15 Diều kiện cần và đủ thứ 8 26

1.16 Diều kiện cần và đủ thứ 9 27

1.17 Diều kiện cần và đủ thứ 9 29

2.1 Các đường cao hìji2.li3,h.í 35

2.2 Tứ giác ngoại tiếp này là một tứ giác cánh diều 36

2.3 Dường tròn nội tiếp trong tam giác 37

2.4 Bốn dường tròn nội tiếp trong các tam giác nhỏ 38

2.5 Dường tròn bàng tiếp tam giác dối diện đỉnh c 39

2.6 Bốn dường tròn bàng tiếp bốn tam giác nhỏ dối diện đỉnh p . 40

2.7 Tứ gi ác song t âm 41

2.8 China Western Mathematical Olympiad 2003 42

2.9 ABCD nội tiếp dược khi và chỉ khi A/.7/Í là tam giác vuông . 43

2.10 Dường thẳng Newton của ABCD và WXYZ 44

2.11 Hình thang cân ngoại tiếp 45

2.12 Góc o giữa cặp cạnh dối diện của tứ giác KLMN 46

 

pdf67 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tứ giác ngoại tiếp và các vấn đề liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tu_giac_ngoai_tiep_va_cac_van_de_lien_quan.pdf
Tài liệu liên quan