Luận văn Vấn đề duy nhất của hàm phân hình khi đạo hàm của đa thức chung nhau một hàm nhỏ

Mở đầu 1

1 Các kiến thức cơ sở trong lý thuyết phân bố giá trị 3

1.1. Các hàm Xevanlinna 3

1.2. Hai định lý cơ bản 10

2 Vấn đề duy nhất cho hàm phân hình 12

2.1. Một số kiến thức bỗ sung 12

2.2. Vấn đề duy nhất cho hàm phân hì nil 23

2.3. Chứng minh các định lý từ 2.9 đến 2.13 33

KẾT LUẬN 49

Tài liệu tham khảo 50

 

pdf56 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vấn đề duy nhất của hàm phân hình khi đạo hàm của đa thức chung nhau một hàm nhỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_van_de_duy_nhat_cua_ham_phan_hinh_khi_dao_ham_cua_d.pdf
Tài liệu liên quan