Luận văn Vận dụng phép đếm nâng cao vào giải một số bài toán thi học sinh giỏi

Mở đầu 4

1 Một số kiến thức chuẩn bị 6

1.1 Nguyên lý cộng 6

1.1.1 Dịnh nghĩa 6

1.1.2 Ví dụ 7

1.2 Nguyên lý nhân 7

1.2.1 Dịnh nghĩa 7

1.2.2 Ví dụ 8

1.3 Nguyên lý bù trừ. thêm bớt 9

1.3.1 Dịnh nghĩa 9

1.3.2 Ví dụ 10

1.4 Hàm sinh 13

1.4.1 Dịnh nghĩa 13

1.4.2 Các định lý và mệnh đề 13

2 Vận dụng phương pháp đếm vào giải toán 16

2.1 Vận dụng phương pháp truy hồi 16

2.1.1 Ý tưởng 16

2.1.2 Một số ví dụ 16

2.2 Vận dụng phương pháp song ánh 23

2.2.1 Ý tưởng 23

2.2.2 Một số ví dụ 24

2.3 Vận dụng phương pháp đa thức và số phức 30

2.3.1 Ý tưởng 30

2.3.2 Ví dụ 30

2.4 Vận dụng phương pháp sử dụng hàm sinh 36

2.4.1 Ý tưởng 36

 

pdf44 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Vận dụng phép đếm nâng cao vào giải một số bài toán thi học sinh giỏi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_van_dung_phep_dem_nang_cao_vao_giai_mot_so_bai_toan.pdf
Tài liệu liên quan