Luận văn Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci

Lời câm ơn 1

Mở đầu 2

1 Một số kiến thức chuẩn bị 4

1.1 Dậy Fibonacci và dãy Lucas 4

1.2 Bài toán 779 6

1.3 Bài toán 804 7

2 Các phương trình tuyến tính vđi các số Fibonacci 9

2.1 Giới thiệu bài toán tổng quát, các khái niệm 9

2.2 Trường hỢp m = 3 và m = 4 13

2.3 Trường hỢp tổng quát 16

2.4 Trường hỢp x(i) < b. vói mọi i 22

2.5 Trường hỢp tồn tại i dỗ x(i) >6 25

2.6 Một số kết quả vè tính chất cùa tặp Si 29

2.7 Trường hỢp 6 lẽ 33

2.8 Chứng minh dinh lý 2.3.1 ( định lý ngẫu nhiên) 36

Kết luận 38

Tài liệu tham khảo 39

 

pdf41 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_phuong_trinh_tuyen_tinh_voi_cac_so_fibonacci.pdf
Tài liệu liên quan