Luận văn Về tính chất đôi một nguyên tố cùng nhau

Lời nói đầu

1

1 Giả thuyết Erdõs về k số nguyên tố cùng nhau từng đôi một 3

1.1 Chuẩn bị 3

1.2 Về các số nguyên tố cùng nhau từng đôi một 6

1.3 Giả thuyết Erdõs về k số nguyên tố cùng nhau từng đôi một . 9

1.4 Giả thuyết Erdõs với k = 3 14

2 Bộ các số nguyên tố cùng nhau từng đôi một 19

2.1 Bộ ba số không nguyên tố cùng nhau từng đôi một 19

2.2 Bộ các số nguyên tố cùng nhau từng đôi một 26

Kết luận 44

Tài liệu tham khảo

45

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về tính chất đôi một nguyên tố cùng nhau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_tinh_chat_doi_mot_nguyen_to_cung_nhau.pdf
Tài liệu liên quan