Luận văn Về tính chất I - Cofinite cảu một số modun đối đồng điều

iLởi cam doanl ii

iLời cảm ỡũl iii

Imớ-DẦU-I 1

|1 Kiến thức chuẩn bị| 4

Ịl.l Iđẽan nguyên tố liên kết và giá ciìa môdũnỊ 4

11.2 Mởđun Extl 6

|l.3 Dối đồng điều địa phươngỊ 7

|1.4 Dối đồng điều địa phương suy rộngỊ 10

|1.5 Sơ lược về dãy chính quy và phức Kosziĩĩ| 12

|2 Tính /-cofinite cùa một số moduli đối đồng diều địa

phương suy rộngỊ 16

|2.1 Sơ lược về các mõđun /-cofinite và miniinaxỊ 16

|2.2 Một số bổ đề hổ trợ| 17

|2.3 Chúng minh Dịnh lý Ịo.O.lỊ 19

|2.4 Chúng minh Dịnh lý |o.().2| 22

|2.5 Chúng minh Dịnh lý |o.().3| 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO

41

 

pdf47 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về tính chất I - Cofinite cảu một số modun đối đồng điều, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_ve_tinh_chat_i_cofinite_cau_mot_so_modun_doi_dong_d.pdf
Tài liệu liên quan