Luận văn Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan siêu vi C (HCV) bằng kỹ thuật REAL - TIME RT - PCR

(Bản scan)

Luận văn Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan siêu vi C (HCV) bằng kỹ thuật REAL - TIME RT - PCR

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Vật liệu - phương pháp

Chương 3: Kết quả và thảo luận

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1769 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan siêu vi C (HCV) bằng kỹ thuật REAL - TIME RT - PCR, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
Tài liệu liên quan