Nghiên cứu kỹ thuật tách tín hiệu đường lên trong hệ thống massive mimo

MỤC LỤC|

DANH MỤC CÁC TỪ VIET TAT

DANH MỤC HÌNH vế]

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC

MỞ DẦU

Chương 1. rổNG QUAN VỀ MASSIVE MIMO

1.1. Mõ hình hệ thỗngị

1.1.1. bương lẽn

1.1.2. bương xuống

1.2. Nguyên lý làin việc

1.3.Phân biệt Massive MIMO và MI.MO đa người dùng

1.4.Tách tín hiệu trong các hệ thống Massive MIMO.

1.4.1. [Tách tín hiệu tuyến tính

1.4.2. [Tách tín hiệu (lựa trẽn kỹ thuật phân rã QR .

1.4.3. [Tách tín hiệu triệt nhiễu nối tiếp BLAST

1.4.4. bộ phút: tạp tính toán của bộ tách tín hiệu .

1.5- Bối cảnh nghiên cứu

1.6. Các thách thức cần giải quyết

ix

xiv

XV

1

10

10

10

13

14

16

18

18

20

22

23

25

30

 

pdf161 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu kỹ thuật tách tín hiệu đường lên trong hệ thống massive mimo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_ky_thuat_tach_tin_hieu_duong_len_trong_he_thong_m.pdf
Tài liệu liên quan