Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mã hóa mạng lớp vật lý trong hệ thống chuyển tiếp vô tuyến hai chiều

Nội dung luận án trước hết đã giới thiệu khái quát nlũmg kiến thức cơ bản về mạng chuyển tiếp vô tuyến hai chiều và các kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả truyền dẫn. Các kỹ thuật nghiên cứu bao gồm: kỹ thuật mã hóa mạng, kỹ thuật truyền dẫn MIMO và kỹ thuật điều ché không gian cho chuyển tiếp hai chiều. Ngoài ra. các cõng trình liên quan trực tiếp đến nội dung luận án cũng được nghiên cứu. TYẽn cơ sở đó. luận án đã đề xuất kỹ thuật mã hóa mạng sử dụng ánh xạ phi tuyến và ánh xạ tuyến tính dựa trẽn phương pháp ước lượng độ phức tạp thấp để đạt được phẩm chắt cao. Ngoài ra, luận án còn đề xuất kết hợp giữa kỹ thuật mã hóa mạng với các kỹ thuật khác như STBC, SM nhằm đạt hiệu quả truyền dẫn cao cho chuyển tiếp vô tuyến hai chiều. Tóm tắt những đóng góp cùa luận án, cũng như đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai được trình bày dưới dãy.

 

pdf14 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 07/03/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mã hóa mạng lớp vật lý trong hệ thống chuyển tiếp vô tuyến hai chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_phat_trien_ky_thuat_ma_hoa_mang_lop_vat_ly_trong.pdf