Phiếu quan sát hoạt động: Ngoài trời - Đề tài: Quan sát những chiếc chổi ngoan

* ĐỊA ĐIỂM:

Sân trường MN Dầu khí

* THỜI GIAN:

- Ngày : 20/10/2016

- Thời gian: Từ 8h15 -> 9h

* NỘI DUNG QUAN SÁT:

1/ Những biểu hiện của trẻ

- Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô.

- Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi

- Trả lời được câu hỏi của cô.

- Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi

- Tham gia trò chơi hứng thú.

- Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường.

2/ Nhận xét kết quả

- Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt.

- Thích khám phá tìm tòi.

- Trẻ có khả năng tư duy nhanh nhẹn .

 

docx19 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 6039 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu quan sát hoạt động: Ngoài trời - Đề tài: Quan sát những chiếc chổi ngoan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Hà Anh ( NL GIỎI) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy nhanh nhẹn . Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Lê Bình ( NL GIỎI) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi của trò chơi - Hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích tìm hiểu các vận dụng xung quanh. - Trẻ có khả năng tư duy tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Lê Ngọc Hoài Băng ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Thái Bảo ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát hình ảnh cây chổi - Trả lời được một số câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi tích cực. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Trần Khánh Thy ( NL Giỏi) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi của trò chơi - Hứng thú tham gia các hoạt động. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích tìm hiểu các vận dụng xung quanh. - Trẻ có khả năng tư duy tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: La Gia Hân ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cuả trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhường nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Lê Chí Hướng ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát hình ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhường nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích tìm tòi học hỏi. - Trẻ có khả năng tư duy nhanh. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Trần Ngọc Khuê ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi của trò chơi - Tham gia trò chơi tích cực. - Trẻ biết đoàn kết và nhường nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá cái mới. - Trẻ có khả năng tư duy tốt . Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Võ Tường Lam ( NL GIỎI) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy nhanh nhẹn . Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Trịnh Tuệ Linh ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Thích tham gia trò chơi. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá cái mới. - Trẻ có khả năng tư duy. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Tạ Hoàng Long ( NL GIỎI) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy nhanh nhẹn . Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Phạm Vũ Lâm Ngân ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được một số câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi khá. - Trẻ biết nhường nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức . - Thích khám phá các vật xung quanh. - Trẻ có khả năng tư duy. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Quách Thái Kim Ngọc ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Thích tham gia trò chơi. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá cái mới. - Trẻ có khả năng tư duy. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Nguyễn Ngọc Hiểu Nhi ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chổi - Trả lời được một số câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi của trò chơi - Thích tham gia trò chơi. - Trẻ biết đoàn kết và nhường nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá cái mới. - Trẻ có khả năng tư duy. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Lý Khánh Ngọc ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Bùi Thị Quỳnh Phương ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Lê Bảo Quyên ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Quách Phú Thịnh ( NL Khá) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Trẻ chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và giúp đỡ bạn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy khá tốt. Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ TRƯỜNG MẦM NON DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG : NGOÀI TRỜI Đề tài: Quan Sát những chiếc chỗi ngoan HỌ TÊN TRẺ: Võ Đức Thịnh ( NL GIỎI) LỚP: Mầm * ĐỊA ĐIỂM: Sân trường MN Dầu khí * THỜI GIAN: - Ngày : 20/10/2016 - Thời gian: Từ 8h15 -> 9h * NỘI DUNG QUAN SÁT: 1/ Những biểu hiện của trẻ - Khi nghe hiệu lắc trống lắc trẻ tập trung lại gần cô. - Trẻ chăm chú quan sát những tranh ảnh cây chỗi - Trả lời được câu hỏi của cô. - Tập trung và chú ý nghe cô phân tích cách chơi và luật chơi cua trò chơi - Tham gia trò chơi hứng thú. - Trẻ biết đoàn kết và nhườn nhịn bạn trong khi chơi tự do trên sân trường. 2/ Nhận xét kết quả - Trẻ có khả năng quan sát và nhận thức tốt. - Thích khám phá tìm tòi. - Trẻ có khả năng tư duy nhanh nhẹn . Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2016 NGƯỜI QUAN SÁT Nguyễn thùy Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docx11 Phiếu HĐNT 19.docx