Đồ án Thiết kế mở vỉa và khai thác xuống sâu mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 đến mức -200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn than/năm

Hiện nay tồn tại hai phương pháp thiết kế thông gió chung cho mỏ hầm lò. Đó là phương pháp thiết kế thông gió từ ngoài vào trong và phương pháp thiết kế từ trong ra ngoài.

1. Phương pháp thiết kế từ ngoài vào trong:

Phương pháp này được tiến hành theo các bước sau:

- Lựa chọn phương pháp và sơ đồ thông gió

- Tính lượng gió chung cho toàn mỏ

- Tính phân phối cho các hộ tiêu thụ và kiểm tra tốc độ gió ở các đường lò, kiểm tra lưu lượng gió theo yêu cầu điều chỉnh gió.

- Tính toán hạ áp chung của mỏ

- Tính chọn quạt gió chính và tính liên hợp quạt gió nếu có

- Tính toán năng lượng quạt tiêu thụ và tính giá thành thông gió.

2. Thiết kế thông gió từ trong ra ngoài:

Các bước tính toán được tiến hành như sau:

- Lựa chọn phương pháp và sơ đồ thông gió

- Tính toán lượng gió cho các hộ dùng gió (lò chợ, lò chuẩn bị, hầm bơm, hầm biến áp, lượng gió rò ở các khoảnh đã khai thác, ở các công trình thông gió v.v.). Trên cơ sở đó tính lượng gió chung cho mỏ.

- Tính toán phân phối gió và kiểm tra tốc độ gió ở các đường lò

- Tính hạ áp các luồng gió và tính cân bằng hạ áp trong các luồng gió

- Tính chọn quạt gió chính và tính liên hợp quạt gió nếu có

- Tính năng lượng quạt tiêu thụ và tính giá thành thông gió.

Nhìn chung hai phương án thiết kế này giống nhau. Phương pháp thiết kể thứ nhất có khối lượng tính toán ít hơn, song việc tính phân phối gió cho các hộ dùng gió sẽ khó khăn hơn, vì chưa biết được nhu cầu dùng gió của các hộ tiêu thụ. Phương pháp thiết kế thứ hai tuy có khối lượng tính toán lớn hơn, song nó đã tính toán đầy đủ nhu cầu dùng gió của từng hộ tiêu thụ. Vì vậy, đây là phương pháp thiết kế được sử dụng phổ biến hiện nay.

Vậy đồ án chọn phương pháp tính lưu lượng gió từ trong ra ngoài.

 

doc132 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 7392 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế mở vỉa và khai thác xuống sâu mỏ than Mông Dương từ mức +9,8 đến mức -200 đảm bảo sản lượng 1,2 triệu tấn than/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDoAnTotNghiep-Sister.doc
  • dwg02-03-04 SDKT -300(chuan).dwg
  • dwg05-SDCNloda2dx.dwg
  • dwg06- HTKT-Giathuyluc-KHOA.dwg
  • dwgBan ve 08-TG.dwg
  • xlsHa ap.xls
  • docSoSanh2PA VeMatKyThuat.doc
Tài liệu liên quan