Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Quá trình sắc ký dựa trên sự hấp thụ mạnh yếu khác nhau của pha tĩnh đối với các chất tan và sự rửa giải (phản hấp thụ) của pha động để kéo chất tan ra khỏi cột , Sự tác một hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất động học của chất hấp phụ. Trong bài này có 2 kiểu hấp phụ:

- Sắc ký hấp phụ pha thuận (NP-HPLC): Pha tĩnh phân cực,pha động không phân cực

- Sắc ký hấp phụ pha đảo (RP-HPLC): Pha tĩnh không phân cực, pha động phân cực

pdf50 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3990 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf17486064_lythuyetsackylonghieunangcaohplc_1296.pdf
Tài liệu liên quan