Tài liệu tập huấn tạo website cho đơn vị như thư viện Violet

Mục lục

1. Giới thiệu chung

2. Giới thiệu lợi ích của việc tạo website cho đơn vị

3. Giới thiệu về các tính năng sẵn có của thư viện Violet

4. Cách thức tạo website đơn vị tương tự như thư viện Violet

5. Sử dụng Photoshop và Flash để thiết kế đò họa cho website

6. Sử dụng các chức năng quản trị website

7. Đưa bài viết lên trang web

8. Đưa tư liệu, bài giảng lên trang web

9. Thực hành các chức năng tạo lập và quản trị

pdf24 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu tập huấn tạo website cho đơn vị như thư viện Violet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuongdanvataowebsitechoVIOLET.pdf