Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 24

I. Mục tiờu:

 - Giỳp HS nhận biết được số bị chia- số chia- thương.

 - Biết cỏch tỡm kết quả của phộp chia.

II. Đồ dựng dạy học:

 Sỏch giỏo khoa

III. Cỏc hoạt động dạy học:

 

doc14 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy lớp 2 (buổi chiều) - Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Thứ hai ngày 18 thỏng 2 năm 2013 Tiết 1: Rốn viết chữ đẹp BÀI 22 I. Mục tiờu: - Rốn kĩ năng viết đỳng, viết đẹp II. Đồ dựng dạy học: - Mẫu chữ cỏi viết hoa T đặt trong khung chữ.Bảng phụ viết cõu ứng dụng. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Viết lại chữ hoa S - Cả lớp viết bảng con. - Nhắc lại cụm từ ứng dụng. - GV nhận xột, chữa bài - 1 HS nờu: Sỏo tắm thỡ mưa - Cả lớp viết chữ: Sỏo 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nờu mục đớch, yờu cầu. b. Hướng dẫn viết chữ hoa : T - Giới thiệu chữ hoa T. - Chữ T hoa cỡ vừa cú độ cao mấy li? - Chữ hoa T cú độ cao 5 li. - Cấu tạo : - GV vừa viết mẫu vừa vừa nờu lại cỏch viết. - Gồm 1 nột viết liền là kết hợp của 3 nột cơ bản nột cong trỏi và 1 nột lượn ngang. + Hướng dẫn viết trờn bảng con. c. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: - Học sinh viết trờn bảng con * Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Đọc cụm từ ứng dụng. - HS đọc: Thẳng như ruột ngựa. - Nghĩa của cụm từ. - HS quan sỏt cụm từ nhận xột - Thẳng thắn khụng ưng điều gỡ thỡ núi ngay. - Chữ nào cú độ cao 2,5 li ? - Chữ T, h, g. - Chữ nào cú độ cao 1,5 li ? - chữ t - Chữ nào cú độ cao 1,25 li ? - Chữ r - Chữ cũn lại cao mấy li ? - Chữ cũn lại cao 1 li. * Hướng dẫn HS viết bảng con d. Hướng dẫn viết vở - Cả lớp viết bảng con - HS viết vở theo yờu cầu của GV. - GV quan sỏt theo dừi HS viết bài. e. Chấm, chữa bài: Nhận xột bài của học sinh * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh viết chữ thanh đậm 2' 1' 5. Củng cố: - GV hệ thống bài 4. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: ............................................................................................ ..................................................................................................................................... Tiết 2: Rốn toỏn Số bị chia- Số chia- Thương I. Mục tiờu: - Giỳp HS nhận biết được số bị chia- số chia- thương. - Biết cỏch tỡm kết quả của phộp chia. II. Đồ dựng dạy học: Sỏch giỏo khoa III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Một phần hai hỡnh vuụng cũn gọi là gỡ ? - Một phần hai hỡnh vuụng cũn lại một nửa HV. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Bài mới: Bài 1: - HD HS làm bài theo mẫu - 1 HS đọc yờu cầu - 1 HS lờn bảng, Lớp làm SGK Phộp chia SBC Số chia Thương 6 : 2 = 3 6 2 3 12: 2 = 6 12 2 5 18 : 2 = 9 18 2 9 10 : 2 = 5 10 2 5 - Nhận xột, chữa bài 20 : 2 = 10 20 2 10 Bài 2: - Yờu cầu HS tự tớnh nhẩm và ghi kết quả vào SGK - Nhận xột chữa bài Bài 3: - Hướng dẫn HS làm tương tự bài1 - Gọi HS nờu miệng - Nhận xột Bài 4: - Yờu cầu HS tự làm bài - Nhận xột, chữa bài * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Tỡm y a) y x 2 = 18 b) y x 3 = 15 - 1 HS đọc yờu cầu - HS làm SGK 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 ..... 2 x 10 = 20 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 ..... 20 : 2 = 10 - Nối tiếp nhau đọc kết quả - Nờu yờu cầu - Tự làm vào VBT - Nờu miệng bài làm - Nờu yờu cầu - Tự làm bài 10 - 2 = 5 16 - 2 = 8 20 - 2 = 18 10 : 2 = 5 16 : 2 = 8 20 : 2 = 10 2' 1' 4. Củng cố: - Gv hệ thống bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rốn đọc Bỏc sĩ Súi I. Mục tiờu: - Đọc trụi chảy từng đoạn, toàn bài, ngắt nghỉ hơi đỳng chỗ. - Hiểu nội dung bài: Súi gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt, khụng ngờ bị Ngựa thụng minh dựng mẹo trị lại. II. Đồ dựng dạy học: - Tranh minh họa bài đọc SGK III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 2' 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS đọc bài: Cũ và Cuốc - 2 HS đọc - Cõu trả lời của Cũ chứa một lời khuyờn, lời khuyờn ấy là gỡ ? - Phải chịu khú lao động mới cú lỳc thảnh thơi sung sướng. - Nhận xột, cho điểm 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Đưa tranh minh hoạ chủ điểm muụng thỳ cho HS quan sỏt. - Bức tranh vẽ gỡ ? - Vẽ cảnh cỏc con vật - Kể tờn cỏc con vật cú trong tranh ? - Đõy chớnh là chủ điểm muụng thỳ núi về thế giới loài thỳ. Mở đầu chủ điểm là truyện đọc Bỏc sĩ Súi . Xem tranh minh hoạ cỏc em đó đoỏn được phần nào, kết cục của cõu chuyện. - HS kể: Gấu, hổ, bỏo, hươu, súc, khỉ - HS quan sỏt tranh minh hoạ SGK. b. Luyện đọc: * GV mẫu toàn bài. * GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - HS nghe. + Đọc từng cõu: - GV theo dừi uốn nắn HS đọc. - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu. - Đọc từ khú: rỏ dói, giở trũ, rờn rỉ... + Đọc từng đoạn trước lớp - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn - GV hướng dẫn cỏch đọc ngắt giọng, nghỉ hơi 1 số cõu trờn bảng phụ. - Đọc cơu khú: Súi mừng rơn, / mon men lại phớa sau, / định lựa miếng / đớp sơu vào đựi Ngựa / cho Ngựa hết đường chạy. // - Giảng từ: Khoan thai, phỏt hiện, bỡnh tĩnh, làm phỳc, đỏ một cỳ trời giỏng - HS đọc phần chỳ giải + Đọc từng đoạn trong nhúm - HS đọc theo nhúm 3 + Thi đọc giữa cỏc nhúm - Đại diện thi đọc đồng thanh cỏ nhõn từng đoạn, cả bài. 2’ 1’ - Cả lớp nhận xột, bỡnh chọn nhúm, CN đọc tốt nhất. c. Tỡm hiểu bài: - Tả lại cảnh Súi bị Ngựa đỏ ? d. Luyện đọc lại: - Trong truyện cú những nhõn vật nào ? * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh đọc diễn cảm, đọc phőn vai. 4. Củng cố: -1HS đọc lại bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học. - Chuẩn bị bài kể chuyện. - Cả lớp đọc đũng thanh - Súi tưởng đỏnh lừa được Ngựa mon men ra phớa sau Ngựa, lựa miếng đớp vào đựi Ngựa - Người dẫn chuyện, Súi, Ngựa. - Cỏc nhúm đọc theo phõn vai * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Thứ ba ngày 19 thỏng 2 năm 2013 Tiết 1: Rốn toỏn Bảng chia 3 I. Mục tiờu: - Lập được bảng chia 3 - Nhớ được bảng chia 3 - Biết giải bài toỏn cú một phộp chia (trong bảng chia 3) - Thuộc bảng chia 3 để vận dụng vào làm cỏc bài toỏn liờn quan. II. Đồ dựng : - Chuẩn bị cỏc tấm bỡa mỗi cú 3 chấm. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: 30' - Nờu tờn cỏc thành phần của phộp chia? - Nhận xột, đỏnh giỏ. 3. Bài mới: - 2 HS nờu a. Giới thiệu bài: b. Thực hành: Bài 1:Tớnh nhẩm - Yờu cầu HS tự nhẩm và ghi KQ - Nhận xột chữa bài - HS đọc yờu cầu 9 : 3 = 3 6 : 3 = 2 ........ 3 : 3 = 3 15 : 3 = 5 ........ 12 : 3 = 4 21 : 3 = 7 ....... Bài 2: - Bài toỏn cho biết gỡ ? BT hỏi gỡ? Túm tắt: - HS đọc đề toỏn - HS nờu Cú : 18l mật ong Chia đều : 3 bỡnh Mỗi bỡnh : mấy lớt ? - Thu chấm một số bài. - HS làm vở - 1HS lờn bảng - Nhận xột chữa bài Bài giải: Mỗi bỡnh cỳ số lớt là: 18 : 3 = 6 (lớt) Đỏp số: 6 lớt. Bài 3: - Điền vào chỗ trống - GV hướng dẫn HS làm bài - Nhận xột chữa bài Bài 4: - Hướng dẫn HS làm bài - Nhận xột * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: cú 21 bạn được chia thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng cú mấy bạn? - 1HS nờu yờu cầu. - Tự làm vào VBT - Nờu yờu cầu - Nờu miệng bài làm - Nhận xột 2' 1' 4. Củng cố: - GV hệ thống bài 5. Dặn dũ: - Học thuộc bảng chia 3. - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Tiết 2: Rốn đọc Nội quy Đảo Khỉ I. Mục tiờu: - Đọc trụi chảy toàn bài biết nghỉ hơi đỳng chỗ, đọc rừ ràng, rành mạch được những điều trong bản nội quy. - Hiểu và cú ý thức tuõn theo nội quy. II. Đồ dựng dạy học: Tranh minh hoạ SGK. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 3. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bài: Bỏc sĩ Súi. - 2 HS đọc - Qua bài núi lờn điều gỡ? - 1 HS trả lời - GV nhận xột, cho điểm. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Nờu mục đớch, yờu cầu tiết học b. Luyện đọc: * GV đọc mẫu toàn bài: - HS nghe * Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: + Đọc từng cõu - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu - GV theo dừi uốn nắn cỏch đọc. - Luyện đọc từ khú: bảo tồn, tham quan, trờu chọc, vệ sinh - Luyện đọc cỏ nhõn, đồng thanh. + Đọc từng đoạn trước lớp. - GV hướng dẫn đọc ngắt giọng, nghỉ hơi một số cõu trờn bảng phụ. - Giải nghĩa một số từ ở cuối bài. - HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp. - 1HS đọc chỳ giải. + Đọc từng đoạn trong nhúm. + Thi đọc giữa cỏc nhúm - HS đọc theo nhúm. - Đại diện cỏc nhúm thi đọc - Nhận xột bỡnh điểm cho cỏc nhúm c. Hướng dẫn tỡm hiểu bài: - Nội quy Đảo Khỉ cú mấy điều? - Nội quy Đảo Khỉ cú 4 điều - Vỡ sao đọc xong nội quy, Khỉ Nõu lại khoỏi chớ ? - Khỉ Nõu khoỏi chớ vỡ bằng nội quy này loài khỉ được bảo vệ. d. Luyện đọc lại: - 3 cặp HS thi đọc bài. 2' 1' - Nhận xột bỡnh chọn người đọc tốt nhất. * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh đọc diễn cảm 4. Củng cố: - GV giới thiệu nội quy của trường 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học - Dặn HS thực hiện đỳng nội quy của trường, lớp * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rốn viết Bỏc sĩ Súi I. Mục tiờu: - Chộp chớnh xỏc bài chớnh tả, trỡnh bày đỳng đoạn túm tắt truyện Bỏc sĩ Súi. - Rốn kĩ năng viết đỳng, viết đẹp. II. Đồ dựng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. III. hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Viết tiếng bắt đầu bằng d, r, gi - Nhận xột, đỏnh giỏ - Cả lớp viết bảng con *VD: rũn ró, giữa, dạy .... 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nờu mục đớch, yờu cầu. b. Hướng dẫn tập chộp: * Hướng dẫn chuẩn bị bài: - GV đọc đoạn chộp - 2 HS đọc lại đoạn chộp - Tỡm tờn riờng trong đoạn chộp? - Ngựa, Súi - Lời của Súi được đặt trong dấu gỡ? -đặt trong dấu ngoặc kộp, dấu hai chấm. - Viết từ khú - Cả lớp viết bảng con: giỳp, trời giỏng. * HS chộp bài vào vở: - HS chộp bài - GV quan sỏt HS viết - Đọc cho HS soỏt bài - HS tự soỏt lỗi * Chấm, chữa bài - Chấm 5-7 bài - Nhận xột * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh viết chữ thanh đậm 2' 1' 4. Củng cố: - GV hệ thống bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Thứ tư ngày 20 thỏng 2 năm 2013 Tiết 1: Thể dục Giỏo viờn chuyờn dạy Tiết 2: Rốn toỏn Một phần ba I. Mục tiờu: - Giỳp HS nhận biết (bằng hỡnh ảnh trực quan) " Một phần ba" , biết viết và đọc 1/ 3. - Biết thực hành chia một nhúm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. II. Đồ dựng dạy học: - Cỏc mảnh bỡa hỡnh vuụng, hỡnh trũn, hỡnh tam giỏc đều. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Điền dấu thớch hợp vào ụ trống - Một HS lờn bảng. 9 : 3 = 6 : 2 15 : 3 > 2 x 2 - Đọc bảng chia 3. - 2 HS đọc - Nhận xột, cho điểm.. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Thực hành. Bài 1: - Học sinh đọc yờu cầu - Quan sỏt cỏc hỡnh ở bài tập 1. - Yờu cầu HS tụ màu vào 1/3 mỗi hỡnh - Vỡ sao em khoanh vào Hỡnh a. - Vỡ hỡnh vuụng đú được chia làm phần bằng nhau cú một phần được tụ màu. -Tại sao em khụng khoanh vào hỡnh B ? Bài 2: - Vỡ hỡnh B được chia làm 2 phần. - HS đọc yờu cầu. - Hỡnh nào cú số ụ vuụng được tụ màu ? - HS quan sỏt hỡnh và đếm số ụ vuụng trong mỗi hỡnh. - Muốn biết hỡnh nào cú số ụ vuụng được tụ màu cỏc em phải quan sỏt và đếm số ụ vuụng ở mỗi hỡnh. - Hỡnh A, B, C. - Vỡ sao em biết ? - Vỡ hỡnh A cú tất cả 3 ụ vuụng đó tụ màu 1 ụ - Vỡ sao khụng khoanh vào hỡnh D ? - Vỡ hỡnh D cú tổng số15 ụ vuụng mà cú 2 phần được tụ màu. Bài 3: - HS đọc yờu cầu. -Hỡnh nào đó khoanh vào số con gà ? - Vỡ sao em biết ? * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Một hộp bỳt chỡ sau khi lấy đi 1/3 số bỳt để bỏn thỡ trong hộp cũn lại 12 chiếc. Hỏi lỳc đầu hộp bỳt cú bao nhiờu chiếc bỳt chỡ? - HS quan sỏt hỡnh va TLCH. - Hỡnh B được khoanh vào số con gà. - Vỡ hỡnh B cú tất cả 12 con gà được chia làm 3 phần. 2' 1' 4. Củng cố: - GV hệ thốg bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học. * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Tiết 3: Rốn luyện từ và cõu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muụng thỳ Đặt và trả lời cõu hỏi "Như thế nào ?" I. Mục tiờu: - Xếp được tờn một số con vật theo nhúm thớch hợp. - Biết đặt và trả lời cõu hỏi cú cụm từ như thế nào ? II. Đồ dựng dạy học: - Tranh ảnh phúng to cỏc loài chim ở trang 35. - Tranh ảnh phúng to 16 loài chim thỳ ở bài tập 1. - Phiếu kẻ bảng ở bài tập 1 - Bảng phụ viết nội dung bài tập 3. III. cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - GV treo tranh cỏc loài chim đó học ( tuần 22 ) - Nhận xột. - Từng học sinh núi tờn cỏc loài chim. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV nờu mục đớch yờu cầu: b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: (viết) - 1 HS đọc yờu cầu - GV treo lờn bảng tranh cú 16 loài chim cú tờn trong bài. - 3 HS làm bài trờn giấy khổ to, treo và trỡnh bày trước lớp. Cả lớp làm nhỏp. - Thỳ dữ nguy hiểm ? ->Hổ, bỏo, gấu, lợn lũi, chú súi, sư tử, bũ rừng, tờ giỏc. - Thỳ khụng nguy hiểm ? - Nhận xột, chữa bài. ->Thỏ, ngựa vằn, vượn, súc, chim, cỏo, hươu. Bài 2: (Miệng) - HS đọc yờu cầu. - Yờu cầu HS nhẩm trong đầu. - Từng cặp HS thực hành hỏi đỏp a. Thỏ chạy như thế nào? b. Súc truyền từ canh này sang cành khỏc như thế nào? - Thỏ chạy nhanh như bay. - Súc truyền từ cành này sang cành khỏc nhanh thoăn thoắt. c. Gấu đi như thế nào? - Gấu đi lặc lố, lắc la lắc lư. d. Voi kộo gỗ như thế nào? - Voi kộo gỗ rất khoẻ. Bài 3: - 1 HS đọc yờu cầu - Đặt cõu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đõy: - HS nối tiếp nhau đặt cõu, đọc trước lớp. a. Trõu cày rất khoẻ. a. Trõu cày như thế nào ? b. Ngựa phi nhanh như bay. b. Ngựa phi nhanh như thế nào ? c. Thấy một chỳ ngựa bộo tốt đang ăn cỏ súi thốm rỏ dói. c. Thấy một chỳ ngựa bộo tốt đang ăn cỏ súi thốm như thế nào ? d. Đọc xong nội quy khỉ Nõu cười khành khạch. * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Đặt cơu hỏi cho bộ phận in đậm: a) Hổ gầm vang vỏch nỳi M: Hổ gầm như thế nào? b) Vượn trốo nhanh thoăn thoắt. c) Đàn voi đủng đỉnh trong rừng. d) Chỳ sỳi rỳ nghe rợn người. d. Đọc xong nội quy Khỉ Nõu cười như thế nào ? 2' 1' 4. Củng cố: - GV hệ thống bài 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học. - Về nhà tỡm hiểu thờm về cỏc con vật trong rừng. * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Thứ năm ngày 21thỏng 2 năm 2013 Tiết 1: Rốn đọc SƯ TỬ XUẤT QUÂN I. Mục tiờu: - Đọc trụi chảy toàn bài biết nghỉ hơi đỳng chỗ, đọc rừ ràng, rành mạch. - Hiểu nội dung bài thơ: Khen ngợi Sư Tử biết nhỡn người giao việc để ai cũng cú ớch, ai cũng được lập cụng. II. Đồ dựng dạy học: Tranh minh hoạ SGK. III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 3. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bài: Bỏc sĩ Súi. - 2 HS đọc - Qua bài núi lờn điều gỡ? - 1 HS trả lời - GV nhận xột, cho điểm. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Nờu mục đớch, yờu cầu tiết học b. Luyện đọc: * GV đọc mẫu toàn bài: - HS nghe * Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: + Đọc từng cõu - HS tiếp nối nhau đọc từng cõu - GV theo dừi uốn nắn cỏch đọc. - Luyện đọc từ khú: bảo tồn, tham quan, trờu chọc, vệ sinh - Luyện đọc cỏ nhõn, đồng thanh. + Đọc từng đoạn trước lớp. - GV hướng dẫn đọc ngắt giọng, nghỉ hơi một số cõu trờn bảng phụ. - Giải nghĩa một số từ ở cuối bài. - HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp. - 1HS đọc chỳ giải. + Đọc từng đoạn trong nhúm. + Thi đọc giữa cỏc nhúm - HS đọc theo nhúm. - Đại diện cỏc nhúm thi đọc - Nhận xột bỡnh điểm cho cỏc nhúm c. Hướng dẫn tỡm hiểu bài: - Sư Tử giao việc cho thần dơn theo cỏch nào? - Sư Tử muốn giao cho mỗi người một việc hợp theo khả năng. d. Học thuộc lũng: - 3 cặp HS thi đọc bài. 2' 1' - Hướng dẫn HTL bài thơ theo phương phỏp xúa dần * Học sinh khỏ, giỏi: HD học sinh đọc diễn cảm 4. Củng cố: - GV giới thiệu nội quy của trường 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ...................................................................................................................................... Tiết 2: Rốn toỏn Luyện tập I. Mục tiờu: - Thuộc bảng chia 3 - Biết gải bài toỏn cú một phộp tớnh chia (trong bảng chia 3) - Biết thực hiện phộp chia cú kốm đơn vị đo(chia cho 3, cho 2) II. Đồ dựng – dạy học: Sỏch giỏo khoa III. Cỏc hoạt động dạy học: TG Giỏo viờn Học sinh 1' 1. ổn định tổ chức: 3' 2. Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng chia 2, 3 - 2 HS đọc - GV nhận xột, đỏnh giỏ. 30' 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Nờu MĐ, yờu cầu. b. HD HS làm bài tập. Bài 1: (Miệng) - HS đọc yờu cầu - Yờu cầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở - HS làm bài - Nhiều HS nối tiếp nhau đọc kết quả. 3 : 3 = 1 12 : 3 = 4 18 : 3 = 6 6 : 3 = 2 15 : 3 = 5 21 : 3 = 7 9 : 3 = 3 27 : 3 = 9 24 : 3 = 8 Bài 2: - HS đọc yờu cầu -Yờu cầu HS tự nhẩm và ghi KQ - Nhận xột chữa bài - HStự làm 3 x 5 = 15 3 x 7 = 21 15 : 3 = 5 21 : 3 = 7 3 x 8 = 24 24 : 3 = 8 Bài 3: Tớnh (theo mẫu ) - HS làm bài - 3HS lờn bảng chữa bài. 12cm : 3 = 4cm 6kg : 2 = 3kg 8l : 2 = 4l 30cm : 3 = 10cm 15kg : 3 = 5kg 18l : 3 = 6l 21kg : 3 = 7kg 24l : 3 = 8l Bài 4: - HS đọc đề toỏn - Bài toỏn cho biết gỡ ? - HS làm vở - Bài toỏn hỏi gỡ ? - 1HS lờn bảng chữa bài. Túm tắt: Bài giải Cú : 30kg kẹo Mỗi thựng cỳ số kg kẹo là : Chia đều : 3 thựng 30 : 3 = 10 (kg) Mỗi thựng : . . . kg ? - Thu chấm một số bài.Nhận xột. Đ/S : 10 kg kẹo. Bài 5: - Hướng dẫn HS làm bài - HS làm vở. - Yờu cầu HS tự làm bài - HS chữa bài. * Học sinh khỏ, giỏi: Bài tập: Cú 18 bạn chia đều thành 2 nhúm, sau đú mmoix nhúm lại chia thành 3 nhúm nhỏ. a) Hỏi mỗi nhỳm nhỏ cỳ mấy bạn? b) Tất cả cỳ bao nhiờu nhỳm nhỏ? 2’ 1’ 4. Củng cố: - Hệ thống bài học 5. Dặn dũ: - Nhận xột tiết học. * Rỳt kinh nghiệm: ................................................................................................. ......................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 24-bc.doc