Thiết kế bài giảng Vật lí 10 - Nâng cao

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 3

Phần một. Cơ học 5

Chương I. Động học chất điểm 5

Bài 1.Chuyển động cơ 5

Bài 2.Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều 10

Bài 3.Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng 19

Bài 4.Chuyển động thẳng biến đổi đều 23

Bài 5.Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều 29

Bài 6.Sự rơi tự do 35

Bài 7.Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều 41

Bài 8.Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc 46

Bài 9.Gia tốc trong chuyển động tròn đều 52

Bài 10.Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 57

Bài 11.Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 63

Bài 12. Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do 69

Chương II. Động lực học chất điểm 74

Bài 13.Lực – Tổng hợp và phân tích lực 74

Bài 14.Định luật I Niuưtơn 78

Bài 15.Định luật II Niuưtơn 84

Bài 16.Định luật III Niuưtơn 90

Bài 17.Lực hấp dẫn 95

Bài 18.Chuyển động của vật bị ném 100

Bài 19.Lực đàn hồi 107

Bài 20.Lực ma sát 113

Bài 21.Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính 120

Bài 22.Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm.

Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng 126

Bài 23.Bài tập về động lực học 134

Bài 24.Chuyển động của hệ vật 138

Bài 25.Thực hành : Xác định hệ số ma sát 143

Chương III. Tĩnh học vật rắn 148

Bài 26.Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực – Trọng tâm 148

Bài 27.Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song

song 157

Bài 28.Quy tắc hợp lực song song.

Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực

song song 162

Bài 29.Momen của lực.

Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định 170

Bài 30. Thực hành: Tổng hợp hai lực 175

Mục lục 178

 

pdf180 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 17186 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài giảng Vật lí 10 - Nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf[vnmath.com]-thiet-ke-bai-giang-vat-li-10_NC1.pdf
  • pdf[vnmath.com]-thiet-ke-bai-giang-vat-li-10_NC2.pdf
Tài liệu liên quan