Thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại sở kẻ hoạch và đẩu tu thành phố Hồ Chí Minh

Cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp

cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là quá trình thay đổi nhằm loại bỏ những loại bỏ những thủ tục hành chính, những giây tờ đăng ký kinh doanh thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, không cắn thiết, qua đó cắt giảm chi phí và thòi gian giải quyết thủ tục hành chính trong cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

pdf29 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại sở kẻ hoạch và đẩu tu thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthu_tuc_hanh_chinh_trong_viec_cap_giay_chung_nhan_dang_ky_do.pdf
Tài liệu liên quan