Thuốc ngừa thai và ung thư vú

• 1800: khiếm khuyết nội tiết BT sự ác tính tuyến vú

• Estrogen và progesteron tương tác (+) trong sự tăng sinh mô vú bình thường

• Sự cùng hoạt động của 2 hormon có lẽ điều hòa những yếu tố tăng trưởng và gen liên quan chu kỳ tế bào

• cân nhắc 2 thành phần của thuốc ngừa thai là những yếu tố nguy cơ phát triển K vú

 

ppt12 trang | Chia sẻ: huong.duong | Lượt xem: 1146 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuốc ngừa thai và ung thư vú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THUỐC NGỪA THAI VÀ UNG THƯ VÚ BS TRẦN THỊ THIÊN HƯƠNG 35t, dùng thuốc kéo dài; cần NC thêm ở nữ 15 năm: 1,03 Dùng thuốc trước lần có thai đầu/ tuổi còn trẻ (use before a First Full-Term Pregnancy or at an early age) - Aûnh hưởng của thuốc trên tuyến vú: giả thuyết là làm tuyến vú lớn nhất trước khi có sự biệt hóa tế bào xảy ra trong thai kỳ đầu. - 2 phân tích (meta analysis): tăng khiêm tốn nguy cơ khi dùng thuốc kéo dài - NC khác: không tăng nguy cơ Dùng thuốc trước lần có thai đầu/ tuổi còn trẻ (use before a First Full-Term Pregnancy or at an early age) NC tổng hợp (pooled analysis):  Tăng nguy cơ khi dùng thuốc trước 20t.  Những người được chẩn đoán bệnh lúc 30-34t nguy cơ tương đối đi kèm với việc đã dùng thuốc trước đây: - Dùng thuốc trước 20t: 1,54 - Dùng thuốc khi  20t: 1,13 Loại thuốc và liều thuốc ngừa thai NC khó xác định nguy cơ do: - Người tham gia NC không thể nhớ công thức thuốc đã dùng và có lẽ đã dùng nhiều loại thuốc. - Cần có những NC rất lớn để có được độ mạnh về mặt thống kê đủ để kiểm tra từng loại thuốc. - Không có hệ thống phân loại thích đáng về ảnh hưởng trên mô vú theo công thức thuốc ngừa thai uống. Loại thuốc và liều thuốc ngừa thai - Tuy nhiên có một vài nghiên cứu: không có bằng chứng về sự ảnh hưởng khác nhau của estrogen hoặc progestin theo loại hay liều thuốc. - Các dữ liệu liên quan đến ảnh hưởng của những công thức thuốc ngừa thai uống trên nguy cơ K vú còn giới hạn. Thuốc ngừa thai progestin đơn thuần - 1 vài NC: không tăng nguy cơ K vú ở những người đã dùng thuốc . - Những người dùng thuốc kéo dài có nguy cơ K vú thấp hơn hoặc tương tự những người không dùng thuốc.  Không có sự tăng nguy cơ K vú khi dùng thuốc kéo dài. Mặc dầu cả 2 nhóm những người bắt đầu dùng thuốc trước 25t và những người trẻ hơn 35t dùng thuốc kéo dài có tăng nguy cơ K vú một cách khiêm tốn. Tóm tắt - >50 NC: nguy cơ K vú tăng rất ít có thể nói là không khi dùng thuốc ngừa thai uống nói chung, ngay cả ở những người dùng trên 10 năm. - 1 số NC: có sự tăng nguy cơ ở những người dùng thuốc kéo dài (nhưng ít phụ nữ <35t - nhóm có nguy cơ tương đối tăng) và chưa được xác định bằng NC tiền cứu. - NC tổng hợp: không có sự liên quan một cách độc lập giữa dùng thuốc kéo dài và tăng nguy cơ K vú Tóm tắt - Những người đang dùng thuốc và từng dùng thuốc (ngưng thuốc <10 năm) có sự tăng khiêm tốn nguy cơ K vú so với người không dùng thuốc trong một vài cas K vú - Tuy nhiên sự liên quan này hầu như không thể phân biệt được từ những NC riêng lẽ do thời gian dùng thuốc thường được ghi nhận hơn là việc đã từng dùng thuốc (recent)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBS0001.ppt
Tài liệu liên quan