Thuyết trình Khai thác kiểm định cầu - Các phương pháp đánh giá sức chịu tải và các phương pháp kiểm tra chất lượng Bê tông cọc khoan nhồi

7. Thứ tự các bước thực hiện như sau

B1: Làm sạch đầu cọc.

B2: Dán đầu đo gia tốc lên mặt đỉnh cọc.

B3: Bật máy vào các thông số cần thiết.

B4: Dùng búa chuyên dụng gõ lên đầu cọc 5 nhát.

B5: Kiểm tra tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt gõ lại.

B6: Phân tích tín hiệu ghi được.

B7: Tắt máy chuyển sang cọc khác.

 

 

pptx10 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2593 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuyết trình Khai thác kiểm định cầu - Các phương pháp đánh giá sức chịu tải và các phương pháp kiểm tra chất lượng Bê tông cọc khoan nhồi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 05-Apr-11 ‹#› Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 1.Nguyên lý: Nguyên lý kỹ thuật P.I.T sử dụng nguyên lý truyền sóng cơ học biến dạng nhỏ. Sóng gây ra do một đầu búa gõ nhẹ vào đầu cọc được truyền xuống thân cọc sau đó phản hồi lên đáy cọc hoặc ở chỗ có thay đổi trở kháng. Một phần mềm chuyên dụng PITWAP ứng dụng phân tích phương trình truyền sóng để phát hiện vị trí và mức độ của các khuyết tật trong cọc nếu có. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 1.Nguyên lý Thiết bị P.I.T có chức năng kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ đây là một trong những phương pháp thay thế khi không thể tiến hành thực hiện phương pháp thí nghiệm siêu âm cọc. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 2. Mục đích của thí nghiệm: Kiểm tra sơ bộ tính đồng nhất của bê tông, xác định vị trí và mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc khoan nhồi dựa trên sóng phản hồi ghi được trên đỉnh cọc. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 3. Phương pháp thí nghiệm Đo ghi sóng lan truyền trong thân cọc khi tác động một xung lực nhẹ lên đầu cọc. Tuân theo tiêu chuẩn : ASTM D5882 - 07 “Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations”(Phương pháp thử động biến dạng nhỏ). Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 3. Phương pháp thí nghiệm Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 4. Thiết bị thí nghiệm Thiết bị đồng bộ bao gồm: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 4. Thiết bị thí nghiệm Thiết bị đồng bộ bao gồm: 1) Thiết bị phần cứng thu thập dữ liệu. 2) Cảm biến đo gia tốc (PIT Accelerometers). 3) Búa gõ tạo xung lực chứ không đo lực được (PIT Non-Instrumented Hammer: 1 lb or 3 lb or 8 lb). Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 4. Thiết bị thí nghiệm 4) Búa gõ tạo xung lực kết hợp đo lực gõ (PIT Instrumented Hammer: 3 lb or 8 lb). 5) Phần mềm PIT-W. 6) Bộ sạc pin và bộ đổi điện 100-240VDC sang 12VDC, dây cáp điện. 7) Sách hướng dẫn sử dụng phần mềm và thiết bị. 8) Vali đựng thiết bị. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 5. Quy trình thí nghiệm Theo ASTM D5882-00. Theo các tiểu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 7. Thứ tự các bước thực hiện như sau B1: Làm sạch đầu cọc. B2: Dán đầu đo gia tốc lên mặt đỉnh cọc. B3: Bật máy vào các thông số cần thiết. B4: Dùng búa chuyên dụng gõ lên đầu cọc 5 nhát. B5: Kiểm tra tín hiệu ghi được của từng nhát búa, nếu tín hiệu không tốt gõ lại. B6: Phân tích tín hiệu ghi được. B7: Tắt máy chuyển sang cọc khác. Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) 7. Báo cáo kết quả thí nghiệm Tên, vị trí công trình. Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế /giám sát, Nhà thầu thi công cọc, đơn vị thí nghiệm. Các số liệu về cọc thí nghiệm như kích thước cọc, ngày đổ bê tông, ngày thí nghiệm. Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm. Biểu đồ sóng truyền trong thân cọc. Kết luận chung và khuyến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp cọc bị khuyết tật.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxKIᅧ̉M TRA CHᅡ́T LƯỢNG CỌC KHOAN NHᅯ̀I BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIᅧ́N DẠNG NHỎ.pptx
  • pptxNHᅮM 5.pptx
  • pptxPHƯƠNG PH￁P KHOAN V￀ LẤY MẪU (DRILLING AND CORING).pptx
  • pptxPHƯƠNG PH￁P N￉N TĨNH.pptx
  • pptxPHƯƠNG PH￁P NỘI SOI Bᅧ TᅯNG (CONCRETEOSCOPY).pptx
  • pptxPHƯƠNG PH￁P SIᅧU ᅡM.pptx
  • pptxPHƯƠNG PH￁P THᅪ NGHIỆM BIẾN DẠNG LỚN.pptx