Tiểu luận Đánh giá hiện trạng nghề nấu tinh dầu tràm tại xã Lộc Thủy và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát triển nghề

Mục lục

Phần 1: Đặt vấn đề

Phần 2: Mục đích - nội dung - phương pháp nghiên cứu

Phần 3: Kết quả nghiên cứu

1. Điều kiện cơ bản khu vực thực hiện

2. Đánh giá hiện trạng nghề nấu tinh dầu tràm

3. Đề xuất một số giải pháp bảo tồn phát triển nghề

4. Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp

Phần 4: Kết luận - kiến nghị

pdf26 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Đánh giá hiện trạng nghề nấu tinh dầu tràm tại xã Lộc Thủy và đề xuất các giải pháp bảo tồn phát triển nghề, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieu_luan_lam_san_ng_3041.pdf
Tài liệu liên quan