Toán 11 - Bài tập trăc nghiệm chương I

Câu 8. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D. .

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán 11 - Bài tập trăc nghiệm chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TRĂC NGHIỆM CHƯƠNG I-GT11-P.1 Cô Nhung Câu 1. Điều kiện xác định của hàm số là: A. . B. . C. . D. . Câu 2. Điều kiện xác định của hàm số là: A. . B. . C. . D. . Câu 3. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 4. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 5. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 6. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 7. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 8. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 9. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 10. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 11. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 12. Nghiệm của pt là: A. B. C. D. Câu 13. Nghiệm của pt là: A. B. C. D. Câu 14. Nghiệm của phương trình là: A. . B. . C. . D. . Câu 15. Điều kiện xác định của hàm số là: A. . B. . C. . D. . Câu 16. Điều kiện xác định của hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 17. Điều kiện xác địnhcủa hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 18. Điều kiện xác địnhcủa hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 19. Điều kiện xác địnhcủa hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 20. Điều kiện xác địnhcủa hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 21. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là: A. . B. . C. . D. . Câu 22. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là: A. . B. . C. . D. . Câu 23. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là: A. . B. . C. . D. . Câu 24. Điều kiện xác địnhcủa hàm số là: A. . B. . C. . D. . Câu 25.Tìm Điều kiện xác định của hàm số là A. . B. . C. . D. . Câu 26. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau A. , B. ,C. , D. , Câu 27. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau A. , B. , C. , D. , Câu 28. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau A. , B. , C. , D. , Câu 29. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau A. , B. , C. , D. , Câu 30. Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau A. , B. , C. , D. ,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai tap trac nghiem HSLGPTLG11_12403381.docx
Tài liệu liên quan