Tóm tắt Đề tài Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay

(Bản scan)

Mục lục

Danh sách những thành viên tham gia 1

Thông tin kết quả nghiên cứu 3

Information on research results 5

Mỏ đầu 7

1Tích phân loại Cauchy và bài toán biên Riemann 9

1.1.Giá trị chính của tích phân kỳ dị loại Cauchy 9

1.2.Bài toán biên Riemann 10

2Phường trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay 11

2.1.Một số công thức chuẩn bị II

2.2.Đưa phương trình (2.3) về hệ phương trình tích phân 12

2.3.Tính giải được của phương trình (2.11) 13

2.4.Tính giải được của phương trình (2.3) 14

3Phương trình tích phân kỳ dị với nhân giải tích và phép quay 16

3.1.Một số công thức chuẩn bị 16

3.2.Tính giải được của phương trình (3.2) 17

kết luận 19

pdf20 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Đề tài Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphanductuan_tt_2971_1947787.pdf
Tài liệu liên quan