Tóm tắt Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010

(Bản scan)

So sánh kết quà cùa các mô hình ở mẫu nội địa và mẫu toàn bộ thì thấy rằng với mẫu nội địa, độ chênh lệch TFP của các doanh nghiệp không lớn. Sự bắt kịp có thể diễn ra một cách nhanh chóng gần như tức thời.Điều này cũng phàn ánh một thực trạng là các doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhò. Các doanh nghiệp nội địa chưa dầu tư vào công nghệ, chưa chú ý đến nâng suất chất lượng sân phẩm nên nhùng doanh nghiệp mới thành lập, hoặc các doanh nghiệp xuất hiện sau có thời gian bắt kịp các doanh nghiệp đà phát triền trước đó rất nhanh. Điều này cùng còn một nguyên nhàn là có thể do kinh nghiệm quàn lí, sự thu hút tài chính đối với các lao động có tay nghề cao ớ nhừng doanh nghiệp đã xuất hiện từ trước về làm việc cho nhưng doanh nghiệp mới thành lập. chưa phát triển.

 

 

pdf14 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftv_cac_mo_hinh_hoi_tu_nang_suat_trong_nganh_che_bien_thuc_pham_va_do_uong_viet_nam_giai_doan_2000_20.pdf
Tài liệu liên quan