Tóm tắt Luận án Nghiên cứu động thái và khả năng di chuyển của một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong đất lúa sử dụng nước tưới từ sông Nhuệ khu vực Thanh Trì, Hà Nội

Để kiềm chứng mô hình Hydrus - ID mô phòng sự di chuyến của KLN đề tài đà tiến hành mô hình thực nghiệm trong PTN.Mầu đất trồng lúa khu vực xà Dại Áng dược lẩy ở tầng mặt (0 - 25 cm) và cố định trong ống nhựa (d=100mm). Phần đáy ống nhựa dược lót lớp cát đà dược rừa sạch dày 5cm, phía trên lớp đất là phần không gian rỗng của ống nhựa cao khoáng 25 cm để cỏ thể hàng ngày bồ sung nước tạo áp lực lên tầng đất thí nghiệm. Các dung dịch KLN (Cu, Pb, Zn) dược pha với các nồng độ tương ứng: 0,17 mg/L đối với Cu; 0,025 mg/L đổi với Pb và 0,26 mg/L đối với Zn, duy trì mức nước ngập 15 cm trong các ống nhựa trên trong vòng 100 ngày. Khi xuất hiện giọt nước đầu tiên chảy xuống tiến hành đo hàm lượng KLN (Cu, Pb, Zn) bằng phương pháp hấp thụ nguyên từ, sau đó cứ 10 ngày lại tiếp tục lấy mẫu và tiến hành phân tích hàm lượng KLN (Cu, Pb, Zn). Kết quà xác định Cu, Pb, Zn trong dung dịch thu được qua cột đất được so sánh với kết quà từ quá trinh mô hình hóa để so sánh và kiểm chứng kết quà mô hình I ỉydrus - 1D đổi với sự dịch chuyển của KLN theo chiều sâu của tầng đất.

 

pdf24 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu động thái và khả năng di chuyển của một số kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) trong đất lúa sử dụng nước tưới từ sông Nhuệ khu vực Thanh Trì, Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai lieu (2).pdf
Tài liệu liên quan