Tóm tắt Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoái từ các nước đông bắc á vào Việt Nam

Bên cạnh nhùng đóng góp mới về lý thuyết và thực tiền, luận án vần còn tồn tại và một số hạn chế như sau: Bên cạnh phân tích định tính để xác định các nhân tố hấp dần thì thì với phân tích định lượng chưa đạt như kỳ vọng của tác giá, mặc dù đà lựa chọn dược phương pháp phân tích ARDL phù hợp với dự liệu về mầu quan sát, hạn chế được các nhược điểm về hạn chế mẫu quan sát như phương pháp OLS, FEM, REM, VAR. như trước đây, và còn thực hiện được kiểm định được mối quan hệ trong ngan và dài hạn. Bên cạnh đỏ, việc sử dụng dừ liệu còn khả hạn chế về so quan sát thì dừ liệu thứ cấp lay từ khá nhiều nguồn (4 nguồn), có thể nôi đây cũng là hạn chể của nghiên cứu này cùng như nhiều nghiên cửu định lượng khác đà thực hiện đối với chuồi dừ liệu thời gian. Hơn nừa, phạm vi nghiên cứu tác già đang xét cho các nhân to mang tinh quốc gia mà chưa xét đối với phạm vi cúa các tinh, thành phố.

 

pdf14 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoái từ các nước đông bắc á vào Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nhan_to_hap_dan_von_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ng.pdf
Tài liệu liên quan