Tóm tắt Luận án Phương pháp hệ vô hạn giải gần đúng một số bài toán biên tuyến tính trong miền không giới nội

Chương 3

Phương pháp gần đúng giải một số bài toán biên tuyến tính hai chiều trong nửa dải

Trong chương này chúng tôi tiếp tục áp dụng phương pháp hệ vô hạn được đề xuất trong chương trước cho một số bài toán hai chiều như bài toán elliptic trong nửa dải, sứ dụng ý tương của Polozhii trong phương pháp biêu diễn tổng đưa hệ phương trình véc tơ ba điểm về hệ phương trình vô hướng ba điểm. Tiếp theo chúng tôi tiến hành giải bài toán biên hỗn hợp trong nứa dải trong dó có một điểm trên biên vô hạn phân cách các loại điều kiện biên, sử dụng phương pháp chia miền dẫn tới việc giải 2 bài toán trong miền giói nội và miền không giới nội. Dối vói bài toán song điều hòa trong nửa dải, chúng tôi đưa về giải 2 bài toán elliptic cấp hai trong nứa dải. Các kết quả trong chương này đã được công bố trong các công trình [2], [4], [5], [61.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phương pháp hệ vô hạn giải gần đúng một số bài toán biên tuyến tính trong miền không giới nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_phuong_phap_he_vo_han_giai_gan_dung_mot_so_bai_toan_bien_tuyen_tinh_trong_mien_khong_gioi_noi_555.pdf
Tài liệu liên quan