Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA

DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

2.1.1. Khái niệm về hoạt động du lịch

Tác giả luận án hiểu: “Du lịch là một ngành kinh doanh tổng hợp mang lại nhiều

giá trị kinh tế và văn hóa thông qua việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho du khách

bao gồm cung cấp chỗ ở cho du khách, thực phẩm và đồ uống phục vụ sinh hoạt, vận tải

hành khách, hoạt động lữ hành, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giải trí và

hoạt động khác”.

2.1.2. Đặc điểm của hoạt động du lịch

Du lịch thuộc ngành kinh tế dịch vụ. Ngoài những đặc điểm chung như các ngành

kinh tế khác, du lịch còn có những đặc điểm cơ bản sau đây:

+ Tính nhạy cảm: Do sản phẩm của ngành du lịch mang tính tổng hợp cao nên so

với các ngành khác, du lịch thể hiện đặc điểm này rõ nét hơn. Một chương trình du lịch

được nhà cung cấp chào bán khi thực hiện phải đảm bảo sự chính xác về thời gian và cả

tính khoa học ,

+ Tính thời vụ: Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa lý, tự nhiên biến đổi và thất

thường nên hoạt động kinh doanh du lịch có tính thời vụ rõ rệt.

+ Tính tổng hợp: Xuất phát từ nhu cầu mang tính tổng hợp cao của du khách mà

hoạt động du lịch có tính chất đặc thù nay.

+ Tính đa ngành: Ngoài những yêu cầu trên đối với một chuyến du lịch, du khách

đòi hỏi phải có những dịch vụ không thể thiếu như: các dịch vụ của ngân hàng, hải quan,

cửa khẩu, bưu chính viễn thông

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Thông qua những kết quả nghiên cứu và kiến nghị của luận án, tác giả mong muốn đóng góp phần của mình vào việc làm phong phú thêm tri thức lý luận nhà nước và pháp luật và lý luận về quản lý, góp phần nâng cao nhận thức lý luận về vai trò, giá trị của nhà nước và pháp luật đối với đời sống kinh tế nói chung và hoạt động du lịch tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói riêng. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giải dạy về vấn đề liên quan đến việc quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến luận án và danh mụch tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 12 tiết. 6Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Quản lý nhà nước bằng pháp luật nói chung là vấn đề khá phức tạp, có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy, trong những năm gần đây, nhất là từ khi Đảng nhân dân cách mạng Lào đã quyết định quá trình đổi mới toàn diện, và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, vấn đề này luôn được sự quan tâm, chú ý nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học. 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách đầy đủ toàn diện vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào. Việc nghiên cứu đề tài này càng trở nên hết sức cấp bách và để góp phần làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước và pháp luật đối với hoạt động du lịch hiện nay tại Lào. Trong những năm qua, ở Lào đã có các công trình nghiên cứu liên quan về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch. Tiêu biểu là các công trình: Luận văn thạc sĩ của Sa Năn siphaphômmachăn, “Quản lý du lịch theo hướng hội nhập với các nước láng giềng ở tỉnh Chăm Pa Sắc”, “Pháp Luật về du lịch có sự quan trọng nhất đối với việc phát triển và khuyến khích du lịch của Lào”. Luận văn thạc sĩ của Xin Thạ Lay Chănthạphone, “Tăng cường đảm bảo an toàn khách du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn”,v.v.. 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI 1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu dưới góc độ và cấp độ khác nhau. Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới cũng đã có công trình nghiên cứu và tổng kết rút ra được bài học quý báu. Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu, công bố trên các sách chuyên khảo, luận án, luận văn, bài báo và tạp chí, đã được nhiều nhà lý luận, nhà khoa 7học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Có thể đề ra một số công trình tiêu biểu sau đây: Luận án Tiến sĩ Luật học của Trịnh Đăng Thanh: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay” Luận văn thạc sĩ của Phạm Cao Thái “Pháp luật và thực thi pháp luật trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch ở Việt Nam hiện nay”, Luận văn thạc sĩ luật học của Nguyễn Thị Như Huyền “Pháp luật về bảo vệ tài nguyên du lịch ở Việt Nam” v.v.. Công trình nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam khá đầy đủ, còn ở Lào mới đề cập đến vấn đề chung, chưa có công trình nghiên cứu nào có hệ thống toàn diện về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch. 1.2.2. Một số công trình nghiên cứu khoa học ở Thái Lan và Trung quốc Ở Thái Lan và Trung Quốc cũng có một số công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến du lịch như sau: Luận văn thạc sĩ của Eknalin Keosi “Sử dụng các biện pháp pháp lý đối với quản lý khách du lịch trong việc mua bán dịch vụ du lịch ở Thái Lan theo kiểu đóng tiền phí một lần”, Đề tài khoa học của Sokxay Soutthaveth “Quản lý du lịch bền vững chuẩn bị hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”, Xu Xeng: “Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch của Trung Quốc”, v.v.. 1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 1.3.1. Đánh giá chung Đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu tương đối toàn diện cả phương diện lý luận và thực tiễn đề tài: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Mặc dù vậy, các công trình khoa học đã được công bố trên đây là những tài liệu tham khảo bổ ích và có giá trị cho việc nghiên cứu và viết luận án nàu của nghiên cứu sinh. 1.3.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu Luận án, dưới góc độ khoa học chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, tập trung giải quyết và trả lời một số nội dung sau: 8- Về phương diện lý luận: Luận giải cơ sở lý luận của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cụ thể là lý giải và trả lời các câu hỏi: Thế nào là quản lý nhà nước bằng pháp luật? Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch là gì? Đặc điểm của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch là gì? Nội hàm (nội dung) quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch bao gồm những nội dung nào? Có những điều kiện nào đảm bảo cho quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch - Về phương diện thực tiễn: - Trên cơ sở những đánh giá thực trạng trên đây để giải quyết những bất cập thì luận án có những quan điểm gì và đề xuất những giải pháp nào? nhằm bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay. 1.3.3. Quan điểm kế thừa và phát triển mới của đề tài Luận án tập trung nghiên cứu làm rõ và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch, đánh giá đúng thực trạng tìm ra nguyên nhân cả điểm mạnh, điểm yếu của vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào, hoàn thiện tiêu chuẩn, xây dựng nội dung đánh giá thực trạng đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đề xuất một số giải pháp khả thi đổi mới trong việc quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào. 9Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1. Khái niệm về hoạt động du lịch Tác giả luận án hiểu: “Du lịch là một ngành kinh doanh tổng hợp mang lại nhiều giá trị kinh tế và văn hóa thông qua việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho du khách bao gồm cung cấp chỗ ở cho du khách, thực phẩm và đồ uống phục vụ sinh hoạt, vận tải hành khách, hoạt động lữ hành, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động giải trí và hoạt động khác”. 2.1.2. Đặc điểm của hoạt động du lịch Du lịch thuộc ngành kinh tế dịch vụ. Ngoài những đặc điểm chung như các ngành kinh tế khác, du lịch còn có những đặc điểm cơ bản sau đây: + Tính nhạy cảm: Do sản phẩm của ngành du lịch mang tính tổng hợp cao nên so với các ngành khác, du lịch thể hiện đặc điểm này rõ nét hơn. Một chương trình du lịch được nhà cung cấp chào bán khi thực hiện phải đảm bảo sự chính xác về thời gian và cả tính khoa học, + Tính thời vụ: Do chịu ảnh hưởng của các yếu tố địa lý, tự nhiên biến đổi và thất thường nên hoạt động kinh doanh du lịch có tính thời vụ rõ rệt. + Tính tổng hợp: Xuất phát từ nhu cầu mang tính tổng hợp cao của du khách mà hoạt động du lịch có tính chất đặc thù nay. + Tính đa ngành: Ngoài những yêu cầu trên đối với một chuyến du lịch, du khách đòi hỏi phải có những dịch vụ không thể thiếu như: các dịch vụ của ngân hàng, hải quan, cửa khẩu, bưu chính viễn thông 10 + Tính liên vùng: Do nhu cầu khám phá, hưởng thụ của du khách luôn động, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ hay hoạt động trong ngành phải luôn đưa ra được các gói sản phẩm du lịch hấp dẫn, tránh sự nhàm chán đơn điệu. + Tính chi phí: Mục đích đi du lịch của du khách cơ bản là hưởng thụ các sản phẩm du lịch, chứ không phải với mục tiêu kiếm tiền. 2.1.3. Vai trò của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân Với vị trí kinh tế, chính trị, xã hội, du lịch đã và đang khẳng định vị trí của mình trong tổng thể nền kinh tế xã hội của mỗi nước, là mục tiêu phát triển của nhiều quốc gia. Nhận thức được thế mạnh của du lịch, Đảng và Nhà nước Lào đã dành cho du lịch một vị trí xứng đáng, coi phát triển du lịch là một định hướng phát triển quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 2.1.4. Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch 2.1.4.1. Khái niệm về quản lý và quản lý nhà nước Quan niệm hiện nay cho rằng: “quản lý là sự tác động có tổ chức, có mục đích của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đã đề ra” + quản lý nhà nước là một quá trình phức tạp, đa dạng và là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống xã hội, được thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, đối ngoại, kinh tế, trong đó, hoạt động quản lý của nhà nước về du lịch giữ vị trị trí hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội. 2.1.4.2. Khái niệm quản lý nhà nước bằng pháp luật Quản lý nhà nước bằng pháp luật là Nhà nước dùng pháp luật như là công cụ quản lý nội bộ hoạt động của đơn vị Nhà nước và xã hội. Do pháp luật có vị trí quan trọng đặc biệt trong quản lý nhà nước nên việc định ra pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật được gắn với những chức năng quản lý, quy trình quản lý của nhà nước. Từ phân tích trên nghiên cứu sinh đã đưa ra khái niệm: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật là phương thức mà nhà nước sử dụng công cụ pháp luật tác động tới đối 11 tượng quản lý để đảm bảo cho các quá trình xã hội và hành vi con người vận động, phát triển đạt được mục tiêu xác định”. 2.1.4.3. Khái niệm quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch là tạo môi trường thông thoáng, ổn định hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển sôi động nhưng có trật tự nhằm giải quyết hài hoà các lợi ích. Trong điều kiện hiện nay, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch là: - Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển các loại hình du lịch. - Nhà nước khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển theo mục tiêu, định hướng chung của nhà nước. - Nhà nước tạo môi trường pháp lý rõ ràng, thông thoáng, ổn định cho hoạt động du lịch phát triển năng động nhưng có trật tự. - Nhà nước giải quyết công bằng các mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên có liên quan trong hoạt động du lịch và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Từ phân tích trên nghiên cứu sinh đã đưa ra khái niệm: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch là phương thức nhà nước sử dụng công cụ pháp luật tác động vào lĩnh vực du lịch để định hướng cho hoạt động du lịch vận động, phát triển theo mục tiêu nhất định” 2.1.4.4. Đặc điểm của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào có những đặc điểm sau đây: Thứ nhất, bằng pháp luật Nhà nước tạo hành lang pháp lý để tổ chức và quản lý hoạt động du lịch. Thứ hai, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch gắn bó sâu sắc với chính trị, kinh tế và xã hội. Thứ ba, sự quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch đòi hỏi phải có một bộ máy nhà nước mạnh, có hiệu lực, hiệu quả và một hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh để quản lý hoạt động du lịch. 12 2.1.5. Vai trò của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Hiện nay, hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với du lịch ở Lào đang có vai trò hết sức to lớn. Bởi vì du lịch được thừa nhận là kinh doanh đặc biệt trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. Chính vì vậy, hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với du lịch thể hiện trên các mặt cơ bản sau đây: Thứ nhất, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với du lịch nhằm triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng nhân dân cách mạng Lào về du lịch Thứ hai, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch góp phần to lớn trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế thị trường của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay. Thứ ba, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quá trình hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế Thứ tư, quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch góp phần quan trọng trong bảo vệ giữ gìn các di sản văn hóa và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. 2.2. NỘI DUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.2.1. Nội dung của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 2.2.1.1. Xây dựng và ban hành Pháp Luật về Du Lịch Luật Du lịch năm 2005, là văn bản pháp luật quan trọng nhất của Nhà nước Lào điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động du lịch và Luật này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2013. Trong điều kiện hiện nay ở nước CHDCND Lào, việc xây dựng và ban hành pháp luật du lịch phải bảo đảm được nội dung sau đây: Thứ nhất, đảm bảo bảo tồn, phát triển nền văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá và khoa học công nghệ trên thế giới 13 Thứ hai, đảm bảo vừa quản lý về văn hoá tinh thần, vừa quản lý hoạt động kinh doanh du lịch. Thứ ba, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động du lịch. 2.2.1.2. Tổ chức thực hiện pháp luật trong hoạt động du lịch Trong điều kiện hiện nay, việc thực hiện pháp luật ở Lào trong lĩnh vực du lịch cần quan tâm một số vấn đề như sau: Một là, về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật du lịch Hai là, về đảm bảo sự tuân thủ, thi hành, sử dựng và áp dụng pháp luật đúng đắn Ba là, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành vi vi phạm pháp luật du lịch Bốn là, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Năm là, Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với hoạt động du lịch Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực du lịch 2.2.1.3. Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với du lịch. Khi đã tiến hành thanh tra, kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản rõ ràng, kịp thời và đề xuất những phương án xử lý nghiêm minh. Có như vậy, công tác thanh tra, kiểm tra mới có ý nghĩa và hoạt động quản lý nhà nước về du lịch mới có hiệu quả. 2.2.2. Các điều kiện đảm bảo quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trong việc xây dựng và ban hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch thì Nhà nước phải có pháp luật đầy đủ để đảm bảo cho sự vận hành tự do, an tòan cho mọi hoạt động du lịch trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung lớn trong công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong hoạt động du lịch, nếu muốn làm được như vậy thì phải bảo đảm: Môt là, bảo đảm về chính trị-kinh tế-xã hội. Hai là, bảo đảm về pháp lý Ba là, bảo đảm về nguồn nhân lực Bốn là, các bảo đảm khác 14 2.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và quản lý phát triển du lịch của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cho thấy, để phát triển và quản lý du lịch tốt thì các nước đã tập trung đầu tư và giải quyết những vấn đề cơ bản sau: - Hệ thống các văn bản pháp luật phải được nghiên cứu sâu sắc, khoa học và được ban hành đồng bộ, kịp thời, mang tính chất ổn định, đồng thời các quy định của pháp luật dù có điều chỉnh nhưng vẫn phải đảm bảo tính kế thừa. - Xu thế các nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia là các nước có quyền lực Nhà nước rất mạnh và ngày càng tăng cường trong việc quản lý hoạt động du lịch nhằm tăng cường sức cạnh tranh. - Ngành du lịch của các nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều đã xây dựng được chiến lược, sách lược phát triển du lịch phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao. Cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển rất linh hoạt và uyển chuyển. - Chính phủ các nước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều rất chú trọng đến phát triển du lịch, coi công tác phát triển du lịch là một quốc sách nên đã dành sự ưu tiên đầu tư cho du lịch cả về cơ chế, chính sách lẫn hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất. 15 Chương 3 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ơ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO QUA CÁC GIAI ĐOẠN 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và tiềm năng du lịch ảnh hưởng đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Vị trí địa lý, Lào được coi như địa bàn trung chuyển duy nhất của Đông Nam Á, lục địa từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam và ngược lại với vị trí này đã và sẽ thúc đẩy nền du lịch của Lào phát triển, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho CHDCND Lào đẩy nhanh quá trình mở rộng nơi du lịch và tăng cường các du khách quốc tế đi qua vùng đất Lào. Diện tích của Lào hiện nay là 236.800km2, so với các nước trong khu vực Lào có diện tích vào loại trung bình, dân số năm 2014 (từ tháng 4/2015) là 6.472.400 người, trong đó mặt độ dân số 27 người/1km2. Ảnh hưởng đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở CHDCND Lào, như chúng ta đã biết Lào là một đất nước kém phát triển, có đất rộng, nhiều núi, dân số ít, người dân chỉ tập trung ở thành phố, cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư nhưng sự thiếu đồng bộ, còn chắp vá trong phát triển hạ tầng làm cho du lịch chưa thực sự được phát huy, chưa thuận tiện tiếp cận các điểm đến, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thực trạng của thị trường du lịch ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Năm 2014 vừa qua, là một năm có sự quan trọng đối với du lịch của Lào, mặc dù sự tăng cường tỷ số khách du lịch đã giảm xuống, tỷ số khách du lịch vào tham quan du lịch tại Lào đã tăng lên 10% so với năm 2013 (tăng lên 13% của năm 2012-2013). Khách du lịch phân nhiều từ khu vực Asean năm 2014 có: 3,224, 080 người hoặc 75% của tất cả tỷ số khách du lịch và có tỷ lệ tăng lên 6% so với năm 2013. 16 Khách du lịch quốc tế là thị trường lớn nhất và có sự quan trọng so với nước CHDCND Lào tăng lên từ 550,732 người năm 2013 đến 568,844 trong năm 2014 hoặc tăng lên 3%. 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với họat động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trước khi Luật du lịch được ban hành Các hoạt động quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn này có thể nói là chưa có. Quản lý nhà nước về du lịch chưa được đề cập như là một lĩnh vực riêng, mà nó nằm chung trong quản lý nhà nước về kinh tế. 3.1.3. Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1986 Ở giai đoạn nay, hoạt động quản lý nhà nước về du lịch chưa được Nhà nước quan tâm, chính vì vậy, nội dung quan lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn này cũng còn nghèo nàn, đơn điệu. Điều này xuất phát từ thực tế lịch sử đất nước, từ điều kiện kinh tế lúc đó, cũng như một phần do Nhà nước Lào chưa có những nghiên cứu, chưa có những văn bản quy phạm pháp luật trong chuyên ngành về du lịch nên các hoạt động về du lịch, các tổ chức đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch cũng còn ít hoặc không có. 3.1.4. Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1991 Trong giai đoạn này thì vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào, là một vấn đề rất mới mẻ, việc ban hành các nghị định có liên quan đến du lịch rất ít, chức năng quản lý nhà nước về du lịch và chức năng kinh doanh du lịch chưa được phân định rõ ràng, quan hệ hợp tác quốc tế về du lịch chưa được quan tâm mở rộng nhiều, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chưa được đầu tư đúng mức. Sự chỉ đạo trực tiếp của bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương xuống các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp mất tính liên tục, hạn chế hiệu lực, hiệu quả và ngành du lịch tụt hậu so với du lịch các nước có điều kiện tương đồng. 3.1.5. Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2000 Trong giai đoạn này, vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào có bước phát triển đáng kể. Nhưng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa được ban hành đầy đủ để quản lý một lĩnh vực du lịch, các 17 trường học đào tạo và trung tâm dạy nghề về du lịch chưa có bước phát triển, du lịch chỉ là một môn học được giảng dạy, nghiên cứu ở Đại học quốc gia Lào. 3.1.6. Giai đoạn từ năm 2000-2004 Đến giai đoạn này, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều theo hướng điều chỉnh trực tiếp các hoạt động kinh doanh du lịch, hệ thống kinh doanh du lịch nhiều thành phần phát triển nhanh và đang từng bước sấp xếp lại. Việc thực hiện phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước về du lịch đã được triển khai tích cực. 3.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.2.1. Thực trạng ban hành pháp luật về du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Luật du lịch được xây dựng trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng nhân dân cách mạng Lào và Nhà nước Lào và trên thực trạng về kinh tế - xã hội của đất nước, việc triển khai nội dung của những văn bản pháp luật liên quan đến du lịch đã được sử dụng trong những năm qua. Pháp luật đã tổng kết những kinh nghiệm và hoạt động phát triển và khuyến khích du lịch trong nước ở những thời kỳ qua, kinh nghiệm từ nước ngoài và ý kiến của các luật sư và các chuyên gia trong nước và nước ngoài. Luật du lịch gồm có 10 chương và 79 Điều, gồm cả nội dung về hành chính và kinh tế. Sau khi có Luật du lịch được ban hành nhận thức về du lịch đã có sự chuyển biến rất rõ rệt du lịch không chỉ mang nguồn thu nhập cho đất nước và nó không chỉ tạo ra việc làm cho công dân và góp phần vào việc bảo vệ và khuyến khích các truyền thống văn hóa, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nó còn là động lực xúc tiến các ngành kinh tế khác phát triển. 3.2.2. Tổ chức thực hiện, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật Trên cơ sở các quy định của pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động du lịch, công tác tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế quản lý nhà nước về du lịch đã được tăng cường, thể hiện ở những nội dung sau đây: Thứ nhất, về củng cố bộ máy quản lý nhà nước về du lịch. Thứ hai, về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 18 Thứ ba, đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật. Thứ tư, đối với hoạt động thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật du lịch. 3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 3.3.1. Những thành tựu cơ bản đã đạt được Qua 25 năm đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là từ khi Quốc hội đã ban hành Luật Du lịch năm 2005 (sau đó được thay thế bằng Luật Du lịch năm 2013), Tổng cục Du Lịch đã khẳng định những thành tựu to lớn trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước CHDCND Lào trong thời gian qua. Trong những thành tích chung đó, CHDCND Lào kể từ khi ban hành pháp Luật Du lịch năm 2005 đến nay, nhất là từ khi Quốc hội ban hành Luật Du lịch đã đạt được những kết quả quan trọng trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch. 3.3.2. Những hạn chế yếu kém trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Hạn chế yếu kém đó thể hiện trong 3 nội dung sau đây: 3.3.2.1. Những hạn chế, yếu kém trong xây dựng pháp luật về du lịch 3.3.2.2. Những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện pháp luật du lịch 3.3.2.3. Những hạn chế, yếu kém trong việc kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về du lịch 3.3.3. Nguyên nhân của những yếu kém trong quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động du lịch ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nhìn chung, từ khi Luật Du lịch được ban hành và có hiệu lực thi hành cho đến nay đã góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên bên cạnh đó, quá trình thực thi pháp luật trong hoạt động du lịch còn bất cập. Việc còn tồn tại những bất cập, còn xảy ra những vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. 19 Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCHỞ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 4.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_quan_ly_nha_nuoc_bang_phap_luat_doi_voi_cac_hoat_dong_du_lich_9931_1916286.pdf
Tài liệu liên quan