Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai

Việc tuyên truyền, quảng bá du lịch phải thường xuyên đổi mới hình thức

và nội dung, đặc biệt phải đi và chiều sâu như: tổ chức các hội thảo chuyên đề

về du lịch; tổ chức các cuộc thi viết, thi ảnh về du lịch thành phố Lào Cai, tổ

chức các buổi họp báo sâu rộng đến nhiều đối tượng.

Trong công tác xúc tiến du lịch, thành phố cần sớm xây dựng thương hiệu

điểm đến cho thành phố Lào Cai nhằm tạo điểm nhấn và tăng tính cạnh tranh

với các điểm du lịch trong nước và khu vực với những hoạt động cụ thể.

Hoàn thiện bộ công cụ quảng bá du lịch cho thành phố Lào Cai: tờ rơi, tờ

gấp, tài liệu quảng bá du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng, trang

Website để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Lào Cai trong nước và thế giới.

Xây dựng thành phố Lào Cai - thành phố wife phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin

của du khách

pdf24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thẩm quyền liên quan đến hoạt động du lịch Ba là, tổ chức tuyên truyền pháp luật về du lịch Bốn là, xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch Năm là, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch. Sáu là, thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc về du lịch 1.5.1. Yếu tố về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Địa hình đa dạng; khí hậu ôn hòa; nguồn động, thực vật phong phú; vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn 1.5.2. Các yếu tố về kinh tế xã hội Tình hình phát triển kinh tế của địa phương; Cơ sở vật chất kỹ thuật ảnh hưởng đến sự sẵn sàng đón tiếp cũng như chất lượng dịch vụ du lịch cung cấp cho khách hàng. 1.5.3. Các yếu tố thuộc về đường lối phát triển du lịch 7 Các chính sách, chiến lược xác định phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch về tổng thể dài hạn như: chiến lược đầu tư, xúc tiến, quảng bá du lịch, chiến lược về sản phẩm, nâng cao chất lượng các dịch vụ, giữ gìn tôn tạo và phát triển tài nguyên môi trường đi kèm với đó là những giải pháp cơ bản nhất để nhằm thực hiện chiến lược. 1.5.4. Các yếu tố thuộc về cơ quan quản lý nhà nước về du lịch Tổ chức bộ máy; Cơ chế hoạt động; Nguồn nhân lực quản lý và nguồn lực cho quản lý. 1.6. Kinh nghiệm quản lý nhà địa phƣơng trong khu vực và bài học rút ra đối với thành phố Lào Cai 1.6 Kinh nghiệm của thành phố Lai Châu Thành phố Lai Châu là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của tỉnh Lai Châu. Đây là một địa danh hấp dẫn du khách bởi sự hoà quyện đặc biệt của nếp sống văn minh, hiện đại với những phong tục, tập quán, kiến trúc đa dạng của bà con dân tộc vùng cao. Về công tác chỉ đạo, Thành ủy thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020; UBND thành phố ban hành Đề án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, thành phố đã xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng, tập chung vào khai thác nguồn tài nguyên du lịch văn hóa và sinh thái. Với những tiềm năng và lợi thế đã có, thành phố Lai Châu đã xác định ưu tiên đối với phát triển du lịch. Trong những nămn qua, hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch du lịch của thành phố Lai Châu đã có sự tiến bộ rõ rệt, lượng khách du lịch năm sau đều tăng hơn năm trước. Có được kết quả như trên, thành phố Lai Châu đã thực hiện các biện pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh làng bản; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tổ chức lớp tập huấn về ẩm thực và thuyết minh du lịch tại bản; Về vấn đề quảng bá hình ảnh, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã chủ động và tích cực thực hiện tốt các nội dung xúc tiến du lịch quan trọng; 8 Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư vào du lịch, công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực phục vụ du lịch, duy trì đội văn nghệ phục vụ du khách cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Kinh nghiệm của Thành phố Vĩnh Yên: Thành phố Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên giữ vai trò là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, của cả nước và quốc tế. Vì vậy đã tạo cho Vĩnh Yên nhiều thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế, du lịch - dịch vụ. Khai thác những lợi thế sẵn có nằm trên tuyến du lịch Quốc gia, Quốc tế, thời gian qua, thành phố đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu khách du lịch các mùa trong năm và du lịch cuối tuần. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư, Vĩnh Yên đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào địa bàn, khuyến khích các loại hình du lịch mới và du lịch sinh thái, văn hóa lễ hội, thể thao, nghỉ dưỡng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên doanh liên kết với các tổ chức kinh doanh dịch vụ khác trên địa bàn tạo thành các chuỗi, các tua du lịch đáp ứng nhu cầu du khách. Trên địa bàn Thành phố đã xây dựng, quy hoạch các điểm phát triển du lịch như khu đô thị sinh thái. Có được những kết quả trên là do Thành phố đã làm tốt một số công tác sau: Một là, cấp ủy, chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã thường xuyên quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn. Hai là, làm tốt công tác nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Ba là, tăng cường tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về cải cách hành chính, pháp luật về du lịch tới Nhân dân góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch phát triển. Bốn là, thành phố đã ban hành nhiều chính sách để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xúc tiến du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. 9 Năm là, Thành phố luôn chú trọng tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng, bình đẳng đối với các nhà đầu tư trên địa bàn; Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch như giới thiệu du lịch trên mạng Internet, duy trì trang thông tin điện tử về du lịch... 1.6.2. Bài học rút ra cho thành phố Lào Cai Một là, phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; có chiến lược, kế hoạch và các chính sách khai thác tiềm năng du lịch hợp lý. Hai là, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đồng thời tạo ra được các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương. Ba là, làm tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch. Bốn là, cần có sự liên kết, hợp tác giữa các địa phương, các vùng, các doanh nghiệp với nhau để phát triển du lịch. Năm là, quan tâm đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch của địa phương. Sáu là, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên và xã hội của du lịch. Bảy là, làm tốt công tác thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư kinh doanh các hoạt động du lịch trên địa bàn. Đồng thời có biện pháp đảm bảo môi trường tư lành mạnh, an toàn cho các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư du lịch. Tiểu kết chƣơng 1 Chương 1 của Luận văn đã đề cập đến và làm rõ nhưng cơ sở khoa học của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Chương này gồm 03 nội dung chính mà tác giả muốn đề cập, đó là: Du lịch và hoạt động du lịch; Hoạt động du lịch; QLNN đối với hoạt động du lịch; Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của một số thành phố trong khu vực. 10 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 2.1. Các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Thành phố Lào Cai là trung tâm đô thị lớn nhất của tỉnh Lào Cai gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc. Thành phố Lào Cai nằm trong khu vực thung lũng sông Hồng, được tạo bởi hai dãy núi Con Voi và Hoàng Liên Sơn. Khí hậu Thành phố Lào Cai là khí hậu gió mùa chí tuyến, á nhiệt đới có mùa đông lạnh và khô. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt. Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi hai sông chính là sông Hồng và sông Nậm Thi, đều bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, thành phố Lào Cai đã trở thành đầu mối kinh tế quan trọng, nơi hội tụ của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Thành phố đạt 16,48%, vượt 1,48% so với mục tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 đạt 700 tỷ đồng, bằng 184% mục tiêu. Thương mại phát triển mạnh, hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển thương mại được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các loại hình dịch vụ phát triển đa dạng. Mạng lưới dịch vụ y tế, giáo dục được đầu tư phát triển mạnh đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có sự tập trung đầu tư của nhiều thành phần kinh tế. Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới được ưu tiên tập trung chỉ đạo. Đến hết năm 2015, đã có 5/5 xã của thành phố hoàn thành toàn diện 19 tiêu chí, 3/5 xã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. 2.1.3. Tiềm năng du lịch 11 Một là, Thành phố Lào Cai có những dãy núi trùng điệp; có dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa; có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn. Đặc biệt, cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu giữ vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại qua biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với vị trí cầu nối trên tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được hình thành đã rút ngắn khoảng cách từ thủ đô Hà Nội lên thành phố, thuận tiện cho việc bố trí, sắp xếp thời gian của du khách. Hai là, tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm những giá trị lịch sử, văn hóa, phong tục, lễ hội truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc ở địa phương. 2.2. Thực trạng hoạt động du lịch Trên cơ sở những điều kiện tự nhiên và tài nguyên nguyên du lịch có nhiều ưu đãi đối với thành phố Lào Cai nên ngành du lịch và các hoạt động du lịch của thành phố ngày càng phát triển. Với tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng như du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tham quan các di tích lịch sử, cửa khẩu Quốc tế Lào Cai- Hà khẩu nên hoạt động du lịch ở thành phố ngày càng đi vào chiều sâu. Thành phố Lào Cai là trung tâm hành chính, kinh tế lớn nhất của tỉnh, người dân địa phương luôn thân thiện, cởi mở. Đây cũng là điểm tích cực góp phần thu hút khách du lịch tới thành phố. Bên cạnh đó, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy và sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng chung sức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng ủy, các đề án, dự án phát triển du lịch của địa phương nên ngành du lịch của thành phố ngày càng được quan tâm đầu tư xây dựng, đổi mới về cách thức, phương pháp quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. * Về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch Thành phố Lào Cai có các di tích lịch sử văn hóa, tâm linh: Đền Thượng, Đền Mẫu, Chùa Tân Bảo, Đền Cấm, Đền Quan, Đền Đôi Cô, Chùa Cam Lộ.... Hệ thống nhà hàng, khách sạn với quy mô và chất lượng tốt; có hệ thống chợ và các cửa hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. 12 * Cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống Trên địa bàn thành phố Lào Cai tính đến hết tháng 12 năm 2015 có 191 nhà nghỉ - khách sạn trên 3160 buồng phòng với trên 3450 giường. Thành phố có hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống với trên 450 nhà hàng, cơ sở phục vụ ăn uống. Các tuyến phố Hồng Hà (Phường Cốc Lếu), tuyến phố Thủy Hoa (Phường Duyên Hải) đang dần hình thành các tuyến phố ẩm thực ngày càng hoạt động sôi động. * Hệ thống chợ và các cửa hàng kinh doanh vật phẩm lưu niệm Tính đến hết năm 2015 thành phố có 13 chợ với số hộ kinh doanh là 2.764 hộ; trên 100 cửa hàng kinh doanh các vật phẩm lưu niệm. Ngoài ra, thành phố cũng đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới 04 chợ nông thôn. * Các đơn vị kinh doanh lữ hành Trên địa bàn thành phố hiện có 09 đơn vị kinh doanh lữ hành đã và đang hoạt động có hiệu quả cung cấp các tour, tuyến du lịch, đảm bảo về chất lượng, hướng dẫn viên được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. * Dịch vụ khác Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ bảo hiểm, y tế, thể dục thể thao phát triển mạnh, đáp ứng yêu cầu của người dân và khách du lịch. * Phương tiện vận chuyển khách du lịch Với 9 hãng tàu du lịch và 9 hãng xe khách chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - các tỉnh, một hiệp hội tắc xi của thành phố cùng với 7 hãng tác xi khác đang hoạt động ổn định với trên 1.000 đầu xe, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan vãn cảnh của khách du lịch. * Khách du lịch Nếu năm 2011, thành phố Lào Cai đón 350.000 lượt khách thì đến hết năm 2015, số lượt khách đến Thành phố Lào Cai là 1.149.000 lượt. Tổng doanh thu của ngành du lịch thành phố qua các năm cũng đều tăng. Năm 2011, tổng doanh thu từ du lịch đạt 370 tỷ đồng, đến năm 2015 con số này là 735 tỷ đồng. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai 13 2.3.1. Những kết quả đạt được của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai - Việc thực hiện xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch Thứ nhất, Dự án các tuyến phố, điểm du lịch thành phố. Tính đến hết năm 2015, Dự án đã hoàn thành khảo sát, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng công nhận các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn. Thứ hai, Dự án xây dựng, nâng cấp các điểm chợ. Thứ ba, Kế hoạch xây dựng, nâng cấp các tuyến phố chuyên doanh. Thứ tư, Dự án quy hoạch các loại hình sản phẩm du lịch. Thứ năm, Kế hoạch phát triển du lịch tâm linh gắn với hoạt động lễ hội. Thứ sáu, các tiểu Dự án thành phần. - Việc ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp có liên quan đến hoạt động du lịch Thứ nhất, Quyết định số 745/QĐ-TU ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai ban hành kèm theo Đề án số 09 về phát triển kinh tế du lịch thành phố Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015. Trên cơ sở đề án số 09, UBND thành phố đã tiến hành xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015. Thứ hai, Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng văn hóa – Thể thao thành phố đã tổ chức rất nhiều các hoạt động thiết thực nhằm tương hỗ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch những quy định của pháp luật về du lịch. Thứ ba, cải cách một bước thủ tục đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản, giao và cho thuê đất, đặc biệt là thủ tục đăng ký kinh doanh. - Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về du lịch Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch được tiến hành thường xuyên. Việc tuyên truyền, phổ biến được diễn ra với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú. Trong những năm qua thành phố đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền lồng ghép với các sự kiện chính trị văn hóa của đất nước và của địa phương, gắn các hoạt động tuyên truyền với các hoạt động quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. 14 - Công tác xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch Công tác xúc tiến du lịch được thành phố thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền cổ động trực quan, pa nô, áp phích, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, Bản tin thành phố... Mặt khác, thành phố cũng rất chú trọng công tác kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch đến tất cả các nhà đầu tư. - Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch Thành phố Lào Cai đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng như nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. - Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch Thành phố Lào Cai đã thành lập và chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn được các cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên, theo kế hoạch, đúng các quy định của pháp luật. Qua hoạt động kiểm tra, các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cơ bản chấp hành tốt các quy định của nhà nước, không có các sai phạm lớn đến mức phải đình chỉ hoạt động hoặc xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ cao nhất. 2.3.2. Những hạn chế của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai - Việc thực hiện xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch Thứ nhất, việc xây dựng chiến lược, quy hoạch chưa kịp thời, còn chậm về lộ trình thời gian. Thứ hai, chậm thực hiện các chương trình, quy hoạch phát triển du lịchị. Thứ ba, chưa quy hoạch, xây dựng được các sảm phẩm du lịch, đồ lưu niệm đặc sắc, tiêu biểu, riêng có của thành phố Lào Cai. - Việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp có liên quan đến hoạt động du lịch 15 Thứ nhất, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật, các biện pháp có liên quan đến hoạt động du lịch còn chậm thậm chí chưa thực hiện được. Thứ hai, phân giao trách nhiệm, quyền hạn và thực hiện sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch thiếu rõ ràng, dứt khoát dẫn tới việc tổ chức thực hiện chưa tốt. Thứ ba, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác chưa đồng bộ. - Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật về du lịch còn có những hạn chế Các buổi tuyên truyền chuyên biệt về du lịch, pháp luật du lịch được tổ chức chưa nhiều mà chủ yếu là lồng ghép với các hoạt động khác. Công tác tuyên truyền chưa thực sự đi vào chiều sâu, chất lượng tuyên truyền chưa cao, chưa thu hút được sự hào hứng tham gia của nhiều người, từ đó tạo ra sự quan tâm của toàn xã hội. - Công tác xúc tiến du lịch, kêu gọi đầu tư, liên kết hợp tác trong phát triển du lịch Thứ nhất, hoạt động xúc tiến du lịch chưa có một chiến lược dài hạn, cụ thể cho từng thị trường khách du lịch. Thứ hai, sự phối hợp với các đơn vị, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn trong việc cung cấp thông tin để quảng bá hình ảnh về du lịch thành phố Lào Cai chưa thật sự rõ nét. Thứ ba, công tác nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, không có các đợt khảo sát, nghiên cứu đánh giá thị trường du lịch thành phố một cách quy mô và chuyên nghiệp. Thứ tư, các doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác xúc tiến quảng bá. phí để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của chính mình thì mới thực sự hiệu quả. - Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch Trong thời gian thành phố Lào Cai đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi những hạn chế: Thứ nhất, đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với du lịch còn mỏng về số lượng so với quy mô các hoạt động du lịch và tiềm năng du lịch của thành phố; trình độ, năng lực chuyên môn chưa đảm bảo. 16 Thứ hai, người lao động trong các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch đa phần chưa được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức, kỹ năng về hoạt động du lịch. Thứ ba, công tác liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động tham gia hoạt động du lịch còn hạn chế. - Việc thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch còn những hạn chế nhất định Thứ nhất, các cơ quan chức năng ít tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất mà chủ yếu được tiến hành theo định kỳ có thông báo trước. Thứ hai, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch khi được kiểm tra chưa đáp ứng hết các điều kiện kinh doanh. 2.3.3. Nguyên nhân của kết quả đạt được và hạn chế của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai từ năm 2011 đến năm 2015 - Nguyên nhân của kết quả Một là, quy định của Luật Du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật du lịch ra đời đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố được tiến hành thuận lợi. Hai là, thành phố Lào Cai luôn nhận được sự định hướng, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Thành ủy Lào Cai trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Ba là, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch đã được quan tâm. Bốn là, đã có những bước đi vững chắc trong việc xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch. Năm, công tác thanh tra, kiểm tra các chủ thể tham gia hoạt động du lịch được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên. - Nguyên nhân của hạn chế Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các cơ quan chức năng khác của thành phố chưa thực sự chủ động trong việc hoạch định các chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, cũng như thiếu chủ động trong việc cụ thể hóa các Đề án, Dự án. 17 Thứ hai, chính quyền thành phố chưa quyết liệt trong việc nghiên cứu, đầu tư để tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của địa phương, cũng như nghiên cứu để đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch mới. Thứ ba, đầu tư kết cấu hạ tầng cho Du lịch của nhà nước và của các cơ sở du lịch còn hạn chế, năng lực của các cơ sở làm du lịch của thành phố còn nhỏ bé, manh mún thiếu tính chuyên nghiệp Thứ tư, lực lượng và năng lực quản lý của cơ quản lý nhà nước về du lịch của thành phố còn hạn chế; đôi khi thiếu nhất quán trong công tác tổ chức quản lý dẫn tới không chuẩn bị tốt được lực lượng, đôi khi còn lúng túng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch ... Thứ năm, inh phí cho các hoạt động du lịch còn chậm, thiếu, thậm chí không có kinh phí. Tiểu kết chƣơng 2 Chương 2 của Luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015. Chương 2 đã giải quyết những vấn đề cụ thể sau đây: - Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hộivà tiềm năng du lịch của thành phố Lào Cai. - Phân tích thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai, qua đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về thực trạng đó: nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và qua đó nêu nguyên nhân của những hạn chế đó. 18 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI 3.1. Dự báo phát triển ngành du lịch Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Du lịch Việt Nam đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các chỉ tiêu về số lượng khách quốc tế, nội địa, tổng thu từ du lịch, đóng góp của du lịch vào GDP tăng nhanh. Triển vọng du lịch Việt Nam trong năm 2018 và những năm tiếp theo là rất khả quan. Bên cạnh việc khuyến khích như cầu du lịch, các nước đều coi du lịch là một ngành công nghiệp không khói, là một ngành kinh tế mũi nhọn, có chiến lược đưa du lịch thành một ngành công nghiệp hàng đầu. Cũng nhờ việc ứng dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ mà du lịch đã được khu vực hóa, quốc tế hóa trên toàn cầu. Các tour du lịch giữa các nước gắn kết với nhau đáp ứng nhu cầu du lịch nhiều nước trong một chuyến hành trình của khách, sảm phẩm du lịch được quốc tế hóa. Chính sách mở cửa quốc tế, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh là xu hướng chung trên thế giới trong những năm vừa qua. Theo Báo cáo về mức độ mở cửa liên quan đến thị thực nhập cảnh, tỷ lệ khách du lịch quốc tế cần thị thực nhập cảnh vào điểm đến quy mô toàn thế giới đã giảm từ 77% năm 2008 xuống còn 61% năm 2015. 3.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Lào Cai 3.2.1. Gắn phát triển các hoạt động du lịch với phát triển kinh tế chung trên địa bàn thành phố Lào Cai Để phát triển các hoạt động du lịch cần phát huy tổng hợp các thành phần kinh tế, tranh thủ mọi nguồn vốn. Phát triển cả du lịch quốc tế và nội địa, lấy du lịch quốc tế làm trọng tâm, đồng thời coi trọng du lịch nội địa, đảm bảo cho mỗi người dân có nhu cầu về du lịch, được tận hưởng các sản phẩm về du lịch đặc 19 trưng. Đảm bảo cho hoạt động du lịch đạt hiệu quả kinh tế cao cả về kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách của thành phố, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. 3.2.2. Đổi mới nhận thức và đổi mới tư duy kinh tế về vài trò của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đổi mới nhận thức và đổi mới tư duy kinh tế trước hết phải làm cho mọi người nhận thức được vai trò của hoạt động du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 3.2.3. Đối mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch Trong quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở thành phố Lào Cai, vấn đề quan trọng nhất là sự vận dụng cơ chế, chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_du_lich_t.pdf
Tài liệu liên quan