Tóm tắt Luận án Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam

Ket quà ước lượng các phương trình hành vi cho thấy nhìn chung kết quả khá nhất quán về cả thống kê và kinh tế học. Các hộ số ước lượng đều có ý nghía thống kô ở mức ý nghĩa 1% và 5% và 10%, và cho dấu như lý thuyết mong đợi. Ngoại trừ, kết quâ ước lượng tiền lương là khá xấu, các hệ số không có ý nghĩa thống kê, theo Brillet (2016) điều này có thể là do các phương trình giá khác (giá thương mại) đã được thoa mãn, có khả năng cao rằng các vấn đề là do dữ liệu lương, đây là dừ liệu xuất hiện ờ cà hai phương trình (giảm phát GDP và tiền lương).

 

pdf12 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_tac_dong_cua_tu_do_hoa_thuong_mai_den_kinh_t.pdf
Tài liệu liên quan