Tóm tắt Luận án Ứng dụng mạng nơron xây dựng thuật toán tự động phát hiện các trang web đánh cắp thông tin trên mạng (phishing)

Thiết kế các thuật toán cho 3 phương pháp nhận dạng phishing đó là phương pháp

nhận dạng sử dụng heuristic, phương pháp nhận dạng sử dụng lý thuyết mờ và phương

pháp nhận dạng sử dụng mạng nơron. Cả 3 phương pháp này mang lại hiệu quả tốt và

làm tiền đề để xây dựng các mô hình nơron mờ

pdf36 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Ứng dụng mạng nơron xây dựng thuật toán tự động phát hiện các trang web đánh cắp thông tin trên mạng (phishing), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_ung_dung_mang_noron_xay_dung_thuat_toan_tu_d.pdf
Tài liệu liên quan