Tóm tắt Luận văn Các hàm trong lý thuyết số và ứng dụng

Tổng quan các kết quả của các tác giả đã nghiên cứu liên quan đến Các hàm trong lý thuyết số và ứng dụng nhằm xây dựng một tài liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên cứu về các hàm quan trọng trong lý thuyết số và ứng dụng của chúng trong các bài toán số học.

pdf26 trang | Chia sẻ: phuongchi2019 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Các hàm trong lý thuyết số và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdang_thi_my_linh_5458_1949951.pdf
Tài liệu liên quan