Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại

Theo nguyên tắc đầu tiên của BIS: Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả phải là một hệ thống mà trong đó chức năng, mục đích của từng đơn vị liên quan đến công tác giám sát được phân định rõ ràng. Cụ thế như sau:

- về phân định rõ ràng trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến công tác giám sát ngân hàng

- về việc từng đơn vị liên quan đến hoạt động giám sát phải có tính độc lập tương đối trong hoạt động và có nguồn lực đầy đủ

- về cơ sở pháp lý thích hợp cho hệ thống giám sát ngân hàng

 

pdf17 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_hoan_thien_hoat_dong_giam_sat_cua_ngan_hang.pdf
Tài liệu liên quan