Tóm tắt Luận văn Lí thuyết xấp xỉ đều t¨t nhất và ứng dụng

CHƯƠNG 2

LÍ THUYẾT XẤP XỈ ĐỀU TốT NHẤT

Trong chương này tác giả trình bày những kết quả quan trọng về lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất như: sự tồn tại của xấp xỉ tốt nhất trong không gian Banach, xấp xỉ đều tốt nhất trong không gian C[a;b], một số trường hợp đặc biệt như: xấp xỉ bằng đa thức bậc không hay xấp xỉ bằng đa thức bậc nhất và ý nghĩa hình học của xấp xỉ bởi đa thức bậc nhất. Các kiến thức trong chương này có thể xem thêm tại các tài liệu [1], [4], [9], [10] và các tài liệu phổ biến dành cho bậc đại học hoặc cao hơn.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Lí thuyết xấp xỉ đều t¨t nhất và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenthithanhthao_tt_7778_1947691.pdf
Tài liệu liên quan