Tóm tắt Luận văn Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông

Lời nói dầu 3

1 Dại cương về đồ thị 4

1.1 Dịnh nghĩa đồ thị 4

1.2 Một số dạng đồ thị đặc biệt 4

1.3 Bậc của đình đồ thị 5

1.3.1 Bộc của đình 5

1.3.2 Nửa bộc 5

1.3.3 Một số tính chất 5

1.4 Xích, chu trình, dường, vòng 6

1.4.1 Xích, chu trình 6

1.4.2 Dường, vòng 6

1.4.3 Một số tính chất 6

1.5 Dồ thị liên thông

1.5.1 Dịnh nghĩa

1.5.2 Tính chất

1.6 Số ổn định trong, số ổn định ngoài

1.6.1 Số ổn định trong

1.6.2 Số ổn định ngoài 8

1.6.3 Các thuật toán tìm số ổn định trong, số ẩn định

ngoài 8

1.7 Nhân cùa đồ thị và ứng dụng vào trò chơi 9

1.7.1 Dịnh nghĩa 9

1.7.2 Tính chất 9

1.7.3 TYò chơi Nim 9

1.7.4 l¥ò chơi bốc các vật 9

1.8 Cây và bụi 13

1.8.1 Dịnh nghĩa 13

1.8.2 Dộc điểm của cây và bụi 13

 

pdf30 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_ly_thuyet_do_thi_voi_cac_bai_toan_pho_thong.pdf
Tài liệu liên quan