Tóm tắt Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội

Luận văn đưa ra một số những đóng góp sau đây:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới hiệu quả sử dụng vốn ngân sách

trong lĩnh vực đầu tư XDCB; làm rõ vai trò của hoạt động này tới sự phát

triển kinh tế của đất nước nói chung và với địa bàn huyện Đông Anh nói riêng.

- Đưa ra bức tranh về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong

đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh;5

- Tìm ra những hạn chế trong hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong

XDCB ở Huyện Đông Anh và nguyên nhân của chúng. Đề xuất giải pháp

nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh.

- Những kết quả của luận văn sẽ góp phần có thêm căn cứ cho việc hoạch

định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chính sách đầu tư xây

dựng cơ bản nói riêng tại huyện Đông Anh. Đồng thời phục vụ làm tài liệu

tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy của các chuyên ngành kinh tế

chính trị, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh.

pdf11 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Nguyễn Việt Dũng Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - TP Hà Nội Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Anh Thu Hà Nội - 2007 2 1.Lý do chọn đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhiều học giả đã nhận định “Đầu tư chính là chìa khoá của sự tăng trưởng kinh tế”, nó tác động đến mọi mặt của nền kinh tế quốc dân. Có thể nói rằng, để phát triển kinh tế không thể thiếu hoạt động đầu tư. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều địa phương đã nhận thức được vai trò quan trọng của đầu tư xây dựng cơ bản, song việc sử dụng vốn đầu tư và đầu tư như thế nào cho hiệu quả lại là vấn đề không đơn giản. Theo ông Đặng Trần Thanh, phó chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách Quốc hội: “ Nợ đọng xây dựng cơ bản là căn bệnh trầm kha” . Là một huyện cửa ngõ phía bắc của thủ đô Hà Nội, Đông Anh có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng của thủ đô Hà Nội nói riêng, và của các địa phương lân cận nói chung. Được sự quan tâm của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, cùng với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân cả huyện, thời gian qua Đông Anh đã gặt hái được không ít những thành tựu rất đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, tiềm năng của Đông Anh vẫn là rất lớn và cần được tiếp tục khai thác, phát huy một cách triệt để trong thời gian tới. Để làm được điều này, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản luôn phải đi trước một bước bởi lẽ đây chính là cơ sở, là điều kiện tiền đề cho sự phát triển. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh nhằm tạo cơ sở vật chất và tăng kỹ thuật cho phát triển kinh tế huyện, cũng như thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài trong thời gian tới, sau một thời gian khảo sát thực tiễn, được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của Cô giáo - TS. Nguyễn Thị Anh Thu, các đồng nghiệp và tập thể anh chị em trong lớp cao học QTKD K12- Khoa kinh tế- ĐHQGHN, tôi đã chọn đề tài: 3 “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh –TP. Hà Nội ” cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài dưới dạng các công trình nghiên cứu, bài báo, tạp chí và các chuyên đề. Cụ thể như: Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Mạnh Đức “ Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt nam”; Luận văn Thạc sĩ của tác giả Lê Thu Trang “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới” ...Tuy nhiên phần lớn những bài viết hoặc mới chỉ đề cập tới tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, hoặc đề cập tới từng khía cạnh riêng lẻ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên một địa phương khác còn hiệu quả việc sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh thì vẫn chưa có một công trình nghiên cứu mang tính đặc thù nào. Mặt khác, ở mỗi địa phương khác nhau, cấp độ nghiên cứu khác nhau sẽ hình thành nên những cách nhìn nhận khác nhau về cùng một vấn đề. Bên cạnh đó, nước ta đang trong quá trình phát triển, vì thế hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản vẫn luôn là một vấn đề mang tinh thời sự cần tiếp tục được giải quyết và hoàn thiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 3. Mục đích nghiên cứu. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, luận văn này theo đuổi nhưng mục tiêu cơ bản sau đây: - Làm rõ căn cứ lý luận về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong xây dựng cơ bản - Đánh giá được thực trạng hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh, phát hiện được những bất cập và phân tích các nguyên nhân của những bất cập đó 4 - Đưa ra những giải pháp có tính thuyết phục về lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là một vấn đề nóng bỏng và rất phức tạp. Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả chỉ tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh - Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Đi sâu nghiên cứu hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản dựa trên nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Không nghiên cứu sâu các hoạt động đầu tư khác cũng như việc sử dụng các nguồn vốn khác trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 5. Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ nội dung cơ bản và đạt được mục tiêu đã xác định, trong quá trình khảo sát thực tiễn cũng như hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp sau đây: Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp logic; Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp; Phương pháp so sánh phương pháp tư vấn chuyên gia về vấn đề đánh giá hiện trạng sử dụng vốn ngân sách cho Huyện Đông Anh và phương pháp phỏng vấn sâu. 6. Dự kiến những đóng góp của luận văn Luận văn đưa ra một số những đóng góp sau đây: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư XDCB; làm rõ vai trò của hoạt động này tới sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và với địa bàn huyện Đông Anh nói riêng. - Đưa ra bức tranh về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh; 5 - Tìm ra những hạn chế trong hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong XDCB ở Huyện Đông Anh và nguyên nhân của chúng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong đầu tư XDCB ở huyện Đông Anh. - Những kết quả của luận văn sẽ góp phần có thêm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và chính sách đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng tại huyện Đông Anh. Đồng thời phục vụ làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy của các chuyên ngành kinh tế chính trị, kinh tế phát triển, quản trị kinh doanh. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: - Chương1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư XDCB. - Chương 2:Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Đông Anh. - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đông Anh 6 7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Davis Begg, (2003), “Kinh tế học” (tập 1 và 2), NXB Thống kê, Hà Nội. 2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2237/BKHCN ngày 28/8/2007 của Bộ KH&CN về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2007/TT-BXD về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng 3. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2218/BKHCN-VP ngày 27/7/2007 của Bộ KH&CN về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quyết định của Chính phủ về thuê tư vấn nước ngoài. 4. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2038/BKHCN-VP ngày 09/8/2007 về việc Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 5. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 1807/BKHCN-VP của Bộ KH&CN về việc Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 6. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 1621 /BKHCN-VP của Bộ KH&CN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ 7. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 989/BKHCN-VP ngày 24/4/2007 về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện thông tư số 33/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách Nhà nước. 8. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 622/BKHCN/VP ngày 20/3/2007 về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện thông tư số 02/2007/TT-BXD 9. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 393 /BKHCN-VP ban hành ngày 09/2/2007 về việc Quản lý, thực hiện kế hoạch vốn năm 2007 và chuẩn bị kế hoạch vốn năm 2008. 10. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2540/BKHCN-VP ban hành ngày 29/9/2006 về việc thực hiện văn bản về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 8 11. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2285/BKHCN-VP ban hành ngày 06/9/2006 về việc tăng cường công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 12. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2127/BKHCN-VP ban hành ngày 21/8/2006 về việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm. 13. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 609/BKHCN-VP ban hành ngày 17/3/2006 về việc quản lý và triển khai thực hiện cỏc dự án XDCB năm 2006 14. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 1625/BKHCN-VP của Bộ KH&CN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2007 từ nguồn vốn đầu tư phát triển 15. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2557/BKHCN-VP ngày 02/10/2007 của Bộ KH&CN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành. 16. Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 2527/BKHCN-VP ngày 28/9/2007 của Bộ KH&CN về việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện văn bản liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 17. Bộ Tài chính, Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực hiện đầu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. 18. Bộ tài chính, Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách Nhà nước. 19. Bộ Tài chính, Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 về việc "Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước" 20. Bộ xây dựng, Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2006 về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng 21. Bộ Xây dựng, Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 9 22. Bộ Xây dựng, Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 về việc "Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật" 23. Bộ Xây dựng, Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc "Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng" 24. Bộ xây dựng, Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về việc "Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" 25. Bộ Xây dựng, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ 26. Bộ Xây dựng, Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 27. Bộ xây dựng, Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14 tháng 9 năm 2006 ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng 28. Chiến lược phát triển kinh tế của Đảng bộ Huyện Đông Anh 29. Chính phủ, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 30. Chính phủ, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 31. Chính phủ, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 32. Vũ Cường (dịch), (2004), “Kinh tế và tài chính công”, NXB Thống kê, Hà Nội. 10 33. Đại học kinh tế quốc dân, (2004), “Kinh tế đầu tư- Giáo trình”, NXB Thống kê, Hà Nội. 34. Đại học kinh tế quốc dân, (2004), “Lập và quản lý dự án đầu tư”, NXB Thống kê, Hà Nội. 35. Đại học xây dựng, (2004), “Giáo trình kinh tế xây dựng”, NXB Thống Kê, Hà Nội. 36. N. Gregory Mankiw, (2003), “Principles of Economics - Havard University- NXB Thống kê, Hà Nội. 37. Lê Hùng Minh, (2006), “Thực trạng và giải pháp chống thất thoát ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Kiểm toán Nhà nước. 38. Niên giám thống kê Thành phố Hà Nội, 2006 39. Joseph E. Stiglitz , (1995), “Kinh tế học công công”, NXB Khoa học và kỹ thuật (Dịch từ nguyên bản: Economics of the Pulic Sector- Second Edition) 40. Tạp chí Kinh tế và dự báo- Các số năm 2005 41. Tạp chí Tài chính (từ tháng 1- tháng 12) năm 2005 42. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam 43. PGS-TS Trần Đình Tý, (2004), “Quản lý tài chính công”, NXB Thống kê, Hà Nội. 44. Văn kiện Đại hội Đảng IX, 45. Văn kiện Đảng bộ Thành phố Hà Nội 46. Phạm Khắc Xương, (2005), “Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí bản quản lý dự án trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước”, Đề tài NCKH cấp cơ sở, Kiểm toán Nhà nước. 47. Các trang web: - www.vneconomy.com.vn ; - www.vinaseek.net; - www.mpi.gov.vn; 11 - www.mof.gov.vn......

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv_l2_01525_8043_2006756.pdf
Tài liệu liên quan