Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội

Điều tra là một giai đoạn quan trọng trong tố tụng hình sự, trong đó có thẩm quyền áp dụng mọi biện pháp để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi thực hiện để giải quyết vụ án. Kết quả điều tra là cơ sở để Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án hoặc đình chỉ vụ án. Vì vậy, để hoạt động điều tra nhanh chóng và chính xác, cần có những cơ quan có thẩm quyền chuyên trách về điều tra trong tố tụng hình sự; do đó đặt ra vấn đề về thẩm quyền điều tra trong tố tụng hình sự đối với các CQĐT của nước ta. Mọi hoạt động điều tra vụ án hình sự phải tuân thủ theo các nguyên tắc và thủ tục do pháp luật tố tụng hình sự quy định, tức là tuân theo các quy định của BLTTHS năm 2003 và các văn bản hướng dẫn.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự trong quân đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflhs_nguyen_tuan_anh_them_quyon_diou_tra_cua_co_quan_diou_tra_hinh_su_trong_qu_n_doi_6143_1946570.pdf
Tài liệu liên quan