Tóm tắt Luận văn Thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở TP. Đà Nẵng

Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, Công đoàn vừa phải xây dựng quan hệ đoàn kết họp tác vừa phải đấu tranh bảo vệ cho được quyền lợi của công nhân, lao động.

Công đoàn còn có nghĩa vụ giáo dục cho công nhân, người lao động hiểu rõ và thực hiện tốt những quy định của pháp luật về lao động, về quan hệ với người sử dụng lao động.

Với tư cách là người đại diện cho người lao động, Công đoàn còn có trách nhiệm tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, ổn định, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động.

 

pdf28 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở TP. Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflkt_mai_xuan_tuan_thuc_vai_tro_cua_cong_doan_co_so_tai_cac_doanh_nghiep_o_thanh_pho_da_n_ng_2722_194.pdf
Tài liệu liên quan