Tổng quan về hệ thống phanh trên ô tô

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH 5

TRANG BỊ TRÊN ÔTÔ

1.1. Công dụng và yêu cầu 5

1.1.1. Công dụng 5

1.1.2. Yêu cầu 5

1.2. Lực phanh 7

1.3. Chế độ phanh 10

1.4. Hệ thống phanh trên ôtô 11

1.4.1. Dẫn động phanh 11

1.4.2. Cơ cấu phanh 25

Chương 2. HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ HYUNDAI 38

15 TẤN – THÙNG BEN

2.1. Hệ thống phanh trên ôtô hyundai 15 tấn- 38

thùng ben

2.1.1. Sơ đồ hệ thống 38

2.1.2. Nguyên lý hoạt động

39

2.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của các 40

bộ phận đặc trưng

2.2.1. Máy nén khí 40

2.2.2. Bộ điều chỉnh áp suất 42

2.2.3. Bình khí nén 43

2.2.4. Tổng van khí nén 45

2.2.5. Bộ trợ lực phanh 50

2.2.6. Cơ cấu phanh 57

2.3. Những hư hỏng của hệ thống phanh và 61

ảnh hưởng của chúng

2.3.1. Hư hỏng máy nén khí 61

2.3.2. Hư hỏng bộ điều chỉnh áp suất 63

2.3.3. Hư hỏng đường ống và bình khí nén 63

2.3.4. Hư hỏng tổng van khí nén 63

2.3.5. Hư hỏng bộ trợ lực phanh 64

2.3.6. Hư hỏng cơ cấu phanh 64

Chương 3. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ BỘ PHẬN 67

ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG PHANH

3.1. Phần mềm mô phỏng 67

3.1.1. Khái niệm mô phỏng 67

3.1.2. Các phần mềm hổ trợ mô phỏng 67

3.2. Minh hoạt quy trình mô phỏng 67

3.2.1. Thiết kế và mô phỏng trên phần mềm 67

Solidworks

3.2.2. Sử lý ảnh trên Ulead GIF Animator 5.0 full 72

3.2.3. Trình diễn Macromedia Flash MX 2004 72

3.3. Mô phỏng hoạt động hệ thống 74

3.3.1. Một số bộ phận đặc trưng 74

3.3.2. Mô phỏng hoạt động hệ thống phanh 75

3.4. Giới thiệu giao diện mô phỏng 75

Chương 4. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM 79

HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ HYUNDAI 15 TẤN

THÙNG BEN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

pdf86 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 6036 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về hệ thống phanh trên ô tô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng quan về hệ thống phanh trên ô tô.pdf