Tổng quan về ObjectARX

Cấu trúc một chương trình ObjectARX

Một chương trình ObjectARX thực chất là một thư viện liên kế động trong đó có chứa một điểm nhập (entry point) tuân theo những quy tắc nhất định cho phép AutoCad tương tác với chương trình

Entry point này đóng vai trò như hàm main() trong một chương trình C/C++ hay một Message Loop trong một chương trình ứng dụng Windows

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan về ObjectARX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTongquanveAutocad.pdf
Tài liệu liên quan