Ứng dụng kỹ thuật kết hợp tần số nhằm nâng cao chất lượng ảnh siêu âm cắt lớp

LỜI NÓI ĐẦU 0

MỤC LỤC 4

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỪ VIẾT TÁT 1

DANH MỤC CÁC BÀNG 2

DANH MỤC CÁC HÌNH VÊ 3

CHƯƠNG 1. GIÓI THIỆU 4

1.1. TÓNG QUAN VÈ ẢNH Y SINH 4

1.2. TÓ CHỬC LUẬN VĂN 16

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 17

2.1. LẠP VI PHÂN BORN (DBIM) 17

2.2. BÀI TOÁN NGƯỢC 19

2.3. Chì SÓ phô quát cho chát LƯỢNG ANH 21

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUÁT 24

3.1. ĐÈXUÁT 24

3.2. Tìm giá trị X TÓI ưu 25

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ 31

KẾT LUẬN 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

PHỤ LỤC 1: CODE MATLAB DBIM 44

PHỤ LỤC 2: CODE MATLAB DBIM ĐỀ XUẤT 51

 

pdf60 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng kỹ thuật kết hợp tần số nhằm nâng cao chất lượng ảnh siêu âm cắt lớp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_ky_thuat_ket_hop_tan_so_nham_nang_cao_chat_luong_an.pdf
Tài liệu liên quan