Bài 1: Đội ngũ đơn vị

Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kĩ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiêu đội.

* Kỹ năng :

 Học sinh thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, chỉ huy được đội hình tiểu đội.

* Thái độ :

 Có thái độ nghiêm túc trong học tập, biết vận dụng các động tác vào trong hoạt động của trường lớp.

 

doc11 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 19/03/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 1: Đội ngũ đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ---oOo--- GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH KHỐI 12 BÀI 1:ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ GIÁO VIÊN:NGUYỄN TIẾN DŨNG NĂM HỌC:201_201 PHÊ DUYỆT Ngày . Tháng . Năm 201. HIỆU TRƯỞNG ................................................... GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH KHỐI 12 BÀI 1:ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Giáo viên: NGUYỄN TIẾN DŨNG NĂM HỌC:201_201 BÀI 01: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Tiết 01: Đội ngũ tiểu đội (Phần I - Mục 1,2,3,4,5 SGK) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.MỤC ĐÍCH: * Kiến thức : Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kĩ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiêu đội. * Kỹ năng : Học sinh thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, chỉ huy được đội hình tiểu đội. * Thái độ : Có thái độ nghiêm túc trong học tập, biết vận dụng các động tác vào trong hoạt động của trường lớp. 2. YÊU CẦU: - học sinh chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài,cùng giáo viên xây dượng bài học phong phú. II.NỘI DUNG THỜI GIAN: 1.nội dung: -gồm 2 phần chính: Phần 1:đội ngũ tiểu đội. Phần 2 :đội ngũ trung đội. 2.nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội 3.thời gian: Tổng số tiết:2 tiết: Phân bố thời gian: - tiết 1:đội ngũ tiểu đội. -tiết 2:đội ngũ trung đội. III.TỔ CHỨC,PHƯƠNG PHÁP: 1.tổ chức: -lên lớp theo lớp học 2.phương pháp: - sử dụng phương pháp thuyết trình vấn đáp,thảo luận theo nhóm. IV.ĐỊA ĐIỂM:phòng học của trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN. V.VẬT CHẤT: 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 1 trong SGK và SGV - Có thể sưu tầm một số tranh ảnh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta... 2. Học sinh. - Đọc trước bài - Chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép bài. PHẦN 2:THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 1.nhận lớp: - Giáo viên:kiểm tra sỹ số trang phục học sinh. - Học sinh:chú ý lắng nghe giáo viên. 2.phổ biến các quy định học tập kỷ luật 3.phổ biến ý định giảng bài:tên bài giảng,nội dung giảng dạy. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: Họat động 1 : Thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Nhận lớp: (điểm danh, phổ biến yêu cầu giờ học). 2. Kiểm tra bài cũ: Gv hỏi: Câu 1 : Nêu các bước tập hợp đội hình tiểu đôi 1 hàng ngang? Kể tên từng bước? Câu 2: Nêu các bước tập hợp đội hình tiểu đôi 1 hàng dọc? Kể tên từng bước? Nhận xét và cho điểm 3. Phổ biến nội dung bài học: Gv phổ biến chương trình học 12, nội dung buổi học. - GV và HS làm thủ tục nhận lớp Hs nghe hs lên trả lời, số hs còn lại theo dỏi và nhận xét. Hs nghe, hiểu. Hoạt động 2: Giới thiệu những ý chính về đội ngũ tiểu đội.(5 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gv sử dung sơ đồ về đội ngũ đơnvị để khái quát cho hs rõ : Các cách tập hợp trong đội ngũ đơn vị. Nêu tên các bước tập hợp và khẩu lệnh của từng bước. Vị trí của các chiến sĩ trong đội hình..... Hs chú ý quan sát sơ đồ và nhớ lại các kiến thức đã học Hoạt động 3: Luyện tập.(27 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gv chia tổ để học sinh luyện tâp 4 nội dung và động tác đội ngũ tưng người không có súng.. Gv quan sát và sửa tập cho học sinh. Gọi học sinh lên tập và nhận xét. HS chia tổ để luyện tập theo sơ đồ : Tổ 1 Tổ 3 GV Tổ 2 Tổ 4 IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT): Cũng cố nội dung bài học. Giao nhiệm vụ ôn về nhà: Nghiên cứu: Phần II: Đội ngũ trung đội. Nhận xét tiết học Xuống lớp. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BÀI 01: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ Tiết 02: Đội ngũ trung đội (Phần I - Mục 1,2 SGK) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1.MỤC ĐÍCH: * Kiến thức : Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kĩ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiêu đội. * Kỹ năng : Học sinh thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, chỉ huy được đội hình tiểu đội. * Thái độ : Có thái độ nghiêm túc trong học tập, biết vận dụng các động tác vào trong hoạt động của trường lớp. 2. YÊU CẦU: - học sinh chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài,cùng giáo viên xây dượng bài học phong phú. II.NỘI DUNG THỜI GIAN: 1.nội dung: -gồm 2 phần chính: Phần 1:đội ngũ tiểu đội. Phần 2 :đội ngũ trung đội. 2.nội dung trọng tâm: Đội ngũ tiểu đội 3.thời gian: Tổng số tiết:2 tiết: Phân bố thời gian: - tiết 1:đội ngũ tiểu đội. -tiết 2:đội ngũ trung đội. III.TỔ CHỨC,PHƯƠNG PHÁP: 1.tổ chức: -lên lớp theo lớp học 2.phương pháp: - sử dụng phương pháp thuyết trình vấn đáp,thảo luận theo nhóm. IV.ĐỊA ĐIỂM:phòng học của trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN. V.VẬT CHẤT: 1. Giáo viên - Nghiên cứu bài 1 trong SGK và SGV - Có thể sưu tầm một số tranh ảnh, về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta... 2. Học sinh. - Đọc trước bài - Chuẩn bị SGK, vở, bút ghi chép bài. PHẦN 2:THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 1.nhận lớp: Giáo viên:kiểm tra sỹ số trang phục học sinh. Học sinh:chú ý lắng nghe giáo viên. 2.phổ biến các quy định học tập kỷ luật 3.phổ biến ý định giảng bài:tên bài giảng,nội dung giảng dạy. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: Họat động 1 : Thủ tục lên lớp (thao trường) (8 phút). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Nhận lớp: Điểm danh Kiểm tra trang phục học tập 2. Kiểm tra bài cũ: Gv hỏi: Câu 1 : Nêu các bước tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang? Kể tên từng bước? Câu 2: Nêu các bước tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc? Kể tên từng bước? Nhận xét 3. Phổ biến nội dung bài học: Gv phổ biến nội dung bài học - GV và HS làm thủ tục nhận lớp Hs nghe hs lên trả lời, số hs còn lại theo dõi và nhận xét. Hs nghe, hiểu. Hoạt động 2: Giới thiệu những ý chính về đội ngũ trung đôi.(5 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gv sử dung sơ đồ về đội ngũ đơn vị để khái quát cho hs rõ : Các cách tập hợp trong đội ngũ trung đội. Nêu tên các bước tập hợp và khẩu lệnh của từng bước. Vị trí của các chiến sĩ trong đội hình..... Gv gọi học sinh nhắc lại các kiến thức đã học. Gv nhận xét và chuyển nội dung luyện tập. Hs chú ý quan sát sơ đồ và nhớ lại các kiến thức đã học. Hs trả lời, số còn lại nghe và nhận xét. Học sinh nghe và ghi nhận xét kết luận của giáo viên. Hoạt động 3: Luyện tập.(27phút). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Gv chia tổ để học sinh luyện tâp 4 nội dung : Gv quan sát và sửa tập cho học sinh. Gọi học sinh lên tập và nhận xét. Cuối buổi luyện tập gv gọi 1 học sinh lên tập trang đội hình trung đội 1 hàng ngang và 1 hàng dọc sau đó gv nhận xte và rút kinh nghiệm bài học. HS chia tổ để luyện tập theo sơ đồ : Tổ 1 GV Tổ 2 Hs lên thục hiện và nghe rut kinh nghiệm về bài học. IV. TỔNG KẾT TIẾT HỌC(5 PHÚT): Cũng cố nội dung bài học. Hướng dẫn học sinh về nhà luyện tập và dặn dò học sinh nghiên cứu trước bài 2: Một số hiểu biết về nền QPTD,ANND. Nhận xét tiết học Xuống lớp. Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NGÀY THÁNG NĂM 201 DUYỆT CỦA TTTCM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 1 Doi ngu don vi_12321785.doc
Tài liệu liên quan