Bài giảng Hình học 7 - Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 16414 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 7 - Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a) Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b. b) Vẽ đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tại 2 điểm A và B. Liệt kê các góc đỉnh A và đỉnh B ? Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B. a) Viết tên hai cặp góc so le trong. b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị. Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính b) Hãy tính c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng. A B 3 2 1 4 4 3 2 1 Hình 13 Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính b) Hãy tính Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng. b) Hãy tính Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì : a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. là một cặp góc … là một cặp góc … là một cặp góc … là một … Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau. so le trong đồng vị đồng vị cặp góc so le trong P R O T I N Hình 14 Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế. Hình 16  Nhận biết được góc so le trong, góc đồng vị.  Nắm vững T/C các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng.  Làm bài tập 22/tr89-SGK; 17, 18, 19, 20/SBT. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ  Xem trước bài Hai đường thẳng song song, mang đủ thước để tiết sau học. a) Vẽ lại hình 15. b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại. c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía. Tính :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptGoc tao boi 1 dt cat 2 dt.ppt
Tài liệu liên quan