Bài giảng Hình học 7 - Tiết 8: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song

Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a, Hai góc so le trong bằng nhau.

b, Hai góc đồng vị bằng nhau.

c, Hai góc trong cùng phía bù nhau.

ppt6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 10442 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học 7 - Tiết 8: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 8: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1. Tiên đề Ơclit. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Hình 21: Điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất 2. Tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. BÀI TẬP §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hai góc so le trong b) Hai góc đồng vị c) Hai góc trong cùng phía Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: ................... .................. ................. bằng nhau bằng nhau bù nhau §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. Bài 34 (Trang 94 - SGK) Giải §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Hướng dẫn về nhà - Học thuộc tiên đề Ơclit và tính chất hai đường thẳng song song - Làm bài tập 31, 35 (trang 94 SGK) Bài 27, 28, 29, 30 (SBT trang 78, 79)0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTien de Oclit ve duong thang song song.ppt