Bài giảng Hướng dẫn đồ án môn học kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng

(Bản scan)

Mục lục

1 . mục đích yêu cầu của đồ án

2 . Nội dung và khối lượng yêu cầu

2.1. Chon sơ đồ kết cấu

2.2. Tính khung ngang

2.3. Tính

2.4. Tính dàn

2.5. thể hiện bản vẽ

 

 

 

pdf171 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 7627 | Lượt tải: 121download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuong dan do an mon hoc ket cau thep khung nha cong nghiep 1 tang_.pdf
Tài liệu liên quan