Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vận Xuân (542-602)

Vì sao cuộc kháng chiến của Lý Nam Đế thất bại ?

Nước Vạn Xuân mới thành lập  lực lượng còn yếu

Quân Lương dồn sức tấn công , lực lượng mạnh

 

ppt19 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 8841 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vận Xuân (542-602), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV thực hiện : Nông Việt Dũng Kiểm tra bài cũ 1. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đã diễn ra như thế nào ? 2. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi Lý Bí đã làm gì ? Bài 21 Khôûi nghóa Lyù Bí . Nöôùc Vaïn Xuaân (tt) (542 – 602) Bài 22 . Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân ( 542 – 602 ) 3. Chống quân Lương xâm lược 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? 5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? 3. Chống quân Lương xâm lược 5/545 Trần Bá Tiên chỉ huy quân thuỷ bộ tiến vào nước ta Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão 3. Chống quân Lương xâm lược Lý Nam Đế kháng cự ở Lục Đầu thành Tô Lịch  Gia Ninh  hồ Điển Triệt thất bại Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão Tô Lịch Hồ Điển Triệt 3. Chống quân Lương xâm lược Lý Nam Đế lui quân về động Khuất Lão rồi giao quyền cho Triệu Quang Phục và mất năm 548 Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão Tô Lịch Hồ Điển Triệt Lý Thiên Bảo Thảo luận Vì sao cuộc kháng chiến của Lý Nam Đế thất bại ? Nước Vạn Xuân mới thành lập  lực lượng còn yếu Quân Lương dồn sức tấn công , lực lượng mạnh Lý Bí 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến ( Dạ Trạch Vương ) . Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão Tô Lịch Triệu Quang Phục và căn cứ Dạ Trạch 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Quân Lương tấn công Dạ Trạch  nghĩa quân anh dũng chống trả (đánh du kích vào ban đêm ) Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão Tô Lịch 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? Năm 550 , Triệu Quang Phục phản công chiếm lại Long Biên . Kháng chiến thắng lợi Lục Đầu Gia Ninh Khuất Lão Tô Lịch Năm 550 Long Biên Thảo luận Cách đánh tiêu biểu của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương là gì ? Đánh du kích lợi hại : ban ngày ẩn nấp , ban đêm đánh úp trại giặc cướp vũ khí , lương thực gây cho địch nhiều thiệt hại 5 . Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? Triệu Quang Phục lên ngôi vua ( Triệu Việt Vương ), tổ chức lại chính quyền . Năm 570 Lý Phật Tử cướp ngôi xưng là Hậu Lý Nam Đế . 4. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? Năm 603 nhà Tuỳ tấn công , Lý Phật Tử bị bắt . Triệu Quang Phục ( Triệu Việt Vương ) Cách đánh của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống quân Lương Một vị tướng có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lý Bí Ban ngày ần nấp , ban đêm đánh úp trại giặc Người được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huycuộc kháng chiến chống quân Lương Chờ thời cơ thuận lợi , phản công đánh tan quân xâm lược Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương tại Dạ Trạch Đọc kỹ những thông tin dưới đây và nối những thông tin trong khung màu xanh với mỗi thông tin trong khung màu đỏ cho phù hợp 1. Những nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo ? a. Được nhân dân ủng hộ b. Tận dụng ưu thế của vùng Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích và phát triển lưc lượng c. Do luôn bị động trong chiến đấu , quân Lương chán nản mất khí thế d. Cả 3 ý trên đúng . Củng cố Dặn dò Học thuộc bài 22 . In hình 47/59 Bài 23 - Trả lời câu hỏi : Việc nhân dân ta lập đền thờ Mai Thúc Loan và đình thờ Phùng Hưng có ý nghĩa gì ? Xin caùm ôn thaày coâ ñaõ tham döï tieát hoïc Trường THCS Phạm Đình Hổ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Khởi nghĩa Lý Bí.ppt
Tài liệu liên quan